Ce_20vizual_20(2)
04/06/2021

DKE – uredi MEDIA iz Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Srbije nastavljaju surađivati u sklopu programa usavršavanja „CIRCLE 2021. // Women Doc Accelerator“

DKE – uredi MEDIA iz Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Srbije nastavljaju surađivati u sklopu programa usavršavanja „CIRCLE 2021. // Women Doc Accelerator“.

Ce_20vizual_20(1)
04/06/2021

„Proslava“ Brune Ankovića u sklopu ovogodišnjeg izdanja EKRAN+!

DKE – Ured MEDIA Hrvatske ponosno objavljuje da igrani film "Proslava" Brune Ankovića sudjeluje u ovogodišnjem programu usavršavanja EKRAN+!

Gif_20720x480_europa_20cinema_5b5_5d
04/06/2021

Osvrt na online događanje „Europski film: razlike koje postaju prilike!“ održano 7. svibnja 2021. godine

Događanjem „Europski film: razlike koje postaju prilike!“  7. svibnja o.g., DKE – Ured MEDIA Hrvatske obilježio je 30 godina Potprograma MEDIA, i to zajedno sa 7382 gledatelja!

Cee_20animation_20forum_20(1)
30/04/2021

DKE – Ured MEDIA Hrvatske & CEE Animation Forum 2021. surađuju u sklopu događanja „Kreativna Europa MEDIA – novo programsko razdoblje 2021. – 2027.“

DKE – Ured MEDIA Hrvatske i CEE Animation Forum zajedno surađuju u sklopu događanja „Kreativna Europa MEDIA - novo programsko razdoblje 2021. – 2027.“ koje će se održati online 4. svibnja o.g. s početkom u 10 sati.Trenutno nema otvorenih natječaja.

13 dana
04/06/2021

Vrijeme i mjesto

od 13. do 20. kolovoza 2021. u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini

Dodatne informacije

Talents Sarajevo 2021. 

Rok za prijavu

  • 30/06/2021
13 dana
04/06/2021

Vrijeme i mjesto

od 13. do 20. kolovoza 2021. u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini

Dodatne informacije

Talents Sarajevo 2021. 

Rok za prijavu

  • 30/06/2021
Financiranje Potprogram MEDIA svake godine omogućuje potporu za 300 novih europskih filmskih projekata.

Distribucija

Potprogram MEDIA podupire optjecaj europskih audiovizualnih djela između zemalja članica potprograma. Osim financijske potpore koja se može ostvariti za automatsku i selektivnu distribuciju i koja je namijenjena distributerima, postoji i potpora za prodajne zastupnike. 

Filmsko obrazovanje

U okviru posebnoga cilja promicanja transnacionalnoga optjecaja filmskih projekata jedan je
od prioriteta Potprograma MEDIA:

  • potpora razvoju publike kao mehanizmu poticanja zanimanja za europska audiovizualna djela kao i poboljšanja pristupa njima, posebice putem promidžbe, organiziranja događanja, filmske izobrazbe i festivala.

Potpora integraciji izbjeglica

Jedan od glavnih ciljeva Programa Kreativna Europa jest poticanje, očuvanje i promicanje europske kulturne i jezične raznolikosti. Potpora državama članicama Europske unije u vrijeme kada Europa prima velik broj izbjeglica predstavlja prioritet EU-a u rješavanju nastale situacije. Vijeće ministara za obrazovanje, mlade, kulturu i sport u studenome 2015. godine potvrdilo je da međukulturni dijalog ostvaren putem kulture i umjetnosti zauzima važnu ulogu u integraciji izbjeglica. Kultura i kinematografija mogu premostiti razlike i poboljšati razumijevanje među stanovnicima matične države i izbjeglica.  

Digitalno povezivanje kultura i audiovizualnih sadržaja

Međusektorski potprogram Kreativne Europe objavio je prvi poziv za potporu digitalnom povezivanju kultura i audiovizualnih sadržaja (EACEA/06/2019), koji je namijenjen projektima na prijelazu između kulturnog i kreativnog sektora (uključujući audiovizualne industrije) s naglaskom na inovativnim tehnologijama.

 

Kratki vodiči za prijavitelje

DKE ‒ Ured MEDIA Hrvatske pripremio je vodiče za prijavitelje na pozive Potprograma MEDIA s ciljem boljeg razumijevanja njihovih smjernica. Vodiči bi trebali pojednostavniti preliminarnu provjeru uvjeta prihvatljivosti potencijalnih prijavitelja te olakšati iščitavanje smjernica i ostale dokumentacije vezane uz pozive.

 Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
martina.petrovic@mediadesk.hr