Pregled

Potprogram MEDIA u sklopu Programa Kreativna Europa, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

Istim je potprogramom obuhvaćeno i sufinanciranje radionica usavršavanja namijenjenih mladim i već afirmiranim filmskim djelatnicima, novih tehnologija te platformi za isporuku audiovizualnoga sadržaja. Potpora potprograma MEDIA presudna je u početnim koracima poslovanja netom osnovanih filmskih i audiovizualnih tvrtki. Potprogram, u kojem sudjeluje 39 zemalja, jednako tako ostvaruje važan doprinos u poticanju kulturne raznolikosti i prekograničnoga razumijevanja drugih kultura, ponajprije podupirući stotinjak europskih filmskih festivala.

Potprogram također sufinancira rad široke europske mreže Deskova Kreativne Europe - Ureda MEDIA, koji predstavljaju savjetodavno tijelo filmašima prilikom ispunjavanja natječajnih prijavnica, odnosno prvi kontakt prilikom dobivanja raznovrsnih dodatnih informacija o samome potprogramu.

Ciljevi, proračun i provedba potprograma MEDIA

Program Kreativna Europa (od 2014. do 2020.) raspolaže sredstvima u iznosu od 1.46 milijardi EUR-a. Program će izdvojiti najmanje 56% svog proračuna Potprogramu MEDIA, što iznosi više od 800 milijuna EUR-a. 

Ciljevi Potprograma MEDIA su ciljevi:

  • težiti snažnijem europskom audiovizualnom sektoru, poštujući i prikazujući europski kulturni identitet i naslijeđe;
  • povećati optjecaj europskih audiovizualnih djela unutar i izvan Europske unije;
  • osnažiti konkurentnost europskog audiovizualnog sektora, olakšavajući pristup financiranju i promidžbi korištenja digitalnih tehnologija.

Program Kreativna Europa, koji se provodi na temelju godišnjega radnog plana te putem širokoga raspona oblika dodjele financijske potpore, peti je višegodišnji program od 1991. godine.Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
[email protected]