Hrvatska i Program MEDIA 2007 (2007. - 2013.)

Punopravni član Programa MEDIA 2007

Hrvatska je potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Zajednice MEDIA 2007 (2007. – 2013.) 17. ožujka 2008. godine te njegovim ratificiranjem, odnosno službenim potvrđivanjem od strane Hrvatskoga sabora, postala punopravni član Programa MEDIA 2007.

Memorandum o razumijevanju ima za cilj osigurati sudjelovanje Republike Hrvatske u Programu MEDIA 2007 i svim njegovim aktivnostima.

Nove mogućnosti

Ratificiranjem spomenutoga Memoranduma otvorila se mogućnost punopravnoga sudjelovanja hrvatskih redatelja, producenata, scenarista i ostalih fizičkih i pravnih osoba koje se bave audiovizualnim djelatnostima u Programu MEDIA 2007 te natjecanja za financijska sredstva što ih Europska komisija putem ovoga Programa osigurava za potporu produkciji, promidžbi i distribuciji europskih audiovizualnih projekata.Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
[email protected]