Hrvatska i Program Kreativna Europa (2014. - 2020.)

Što je Kreativna Europa?

Novi program Europske unije, Kreativna Europa, traje 7 godina (razdoblje 2014. - 2020.) i podupire europsku kinematografiju te kulturni i kreativni sektor s ciljem njihovog doprinosa održivom rastu i zapošljavanju. 

Program Kreativna Europa povezuje do sada razdvojene mehanizme potpore, program MEDIA 2007 (2007. - 2013.), Kultura (2007. - 2013.) i MEDIA Mundus (2011. - 2013.), u zajednički program koji je otvoren svim kulturnim i kreativnim industrijama, ali uz to odgovara na zasebne potrebe kulturnog i kreativnog sektora preko posebnih programskih aktivnosti. To su Potprogram MEDIA i Potprogram KulturaMEDIA Mundus, program koji je poticao suradnju između europskih i ostalih svjetskih stručnjaka i profesionalaca u međunarodnoj distribuciji europskih filmova, integriran je u programsku aktivnost Potprograma MEDIA.

Proračun

Prihvaćen proračun za razdoblje od 2014. do 2020. godine je 1.46 milijardi EUR-a što je ujedno i najveća svjetska potpora za kulturnu i kreativnu industriju. Potpora uključuje tisuće umjetnika, kulturnih profesionalaca i organizacija u izvedbenim i ostalim umjetnostima, oglašavanju, filmu, TV-u, glazbi, interdisciplinarnim umjetnostima, baštini i industriji video igara.

Program će izdvojiti najmanje 56% svog proračuna Potprogramu MEDIA i najmanje 31% Potprogramu Kultura. Za međusektorske aktivnosti raspodjelit će se maksimalan ostatak od 13%.

Koji su izazovi novog programa?

S obzirom na raznoliko tržište – vrlo veliki. Europska unija broji 24 službena jezika i više od 60 službeno priznatih regionalnih i manjinskih jezika. Istraživanje Eurobarometra iz 2007. godine je pokazalo da samo jedan mali postotak europskih građana gleda strane filmove, a njih samo 7% čita knjige stranih autora. Stoga će u fokusu izazova novog programa biti izgradnja sektorskog kapaciteta direktne interakcije s publikom raznim mogućim kanalima. Plan je Europske komisije doprijeti novim programom, direktno i indirektno, do više od 100 milijuna ljudi.

Kako će se upravljati novim programom?

Kreativna Europa je jednostavniji, pristupačniji i prepoznatljiviji program za sve europske profesionalce u kulturnom i kreativnom sektoru bez obzira na disciplinu unutar njega. Program i dalje vodi Izvršna agencija za obrazovanje, kulturu i audiovizualnu djelatnost (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency).

Što Potprogram MEDIA podržava?

  • Razvoj igranih i animiranih filmova, kreativnih dokumentaraca i video igara za europska kina, televizijska tržišta i ostale platforme.
  • Mreže kina koje kulturnom i kreativnom sektoru olakšavaju transnacionalno djelovanje i jačaju njihovu konkurentnost
  • Distribuciju i prodaju audiovizualnih djela unutar i izvan granica Europe.
  • Filmske festivale koji promiču europske filmove.
  • Razvoj publike s ciljem poticanja filmske pismenosti i povećanja interesa za europske filmove kroz širok raspon različitih događanja.
  • Izgradnju kapaciteta i profesionalno usavršavanje stručnjaka u audiovizualnom sektoru.

Mogu li u programu sudjelovati privatne osobe?

Kreativna Europa, baš kao i prethodni programi, MEDIA 2007 (2007. - 2013.) i Kultura (2007. - 2013.), nije otvoren za pojedinačne prijave već samo za pravne osobe odnosno kulturne organizacije i institucije kroz koje se planira sudjelovanje više od 300 000 umjetnika i kulturnih djelatnika u samom programu.

Koje zemlje mogu sudjelovati u novom programu?

Kreativna Europa je otvorena za sve zemlje članice EU, zemlje članice EFTA-e (Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska), zemlje kandidatkinje, potencijalne kandidatkinje i susjedne zemlje. Ostale zemlje će moći sudjelovati u programu u određenoj mjeri.

Sudjelovanje u ocjenjivanju filmskih projekata ostalih zemalja članica Potprograma MEDIA

Hrvatski filmski stručnjaci mogu ocjenjivati filmske projekte ostalih zemalja članica Potprograma MEDIA. Zadovoljavate li uvjete prijave, DKE – Ured MEDIA Hrvatske Vas poziva da se prijavite i postanete stručnjak za ocjenjivanje projekata u okviru aktivnosti Potprograma MEDIA (usavršavanje, razvoj projekata, promidžba, festivali, distribucija i filmsko obrazovanje).

Pozorno pročitajte upute.Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
[email protected]