Desk Kreativne Europe - Ured MEDIA Hrvatske

Spajanjem prijašnjih programa MEDIA 2007 (2007. - 2013.) i Kultura (2007. - 2013.) u jedinstveni program Kreativna Europa, počevši od 01.01.2014., sukladno prijedlogu o Uredbi Europskoga parlamenta i Vijeća o usvajanju programa Kreativna Europa za razdoblje od 2014. do 2020., broj 12211/13, te opozivim odlukama br. 1718/2006/EC, 1855/2006/EC i 1041/20097EC, dolazi i do stvaranja kontaktnih točaka naziva Desk Kreativna Europa - Ured MEDIA Hrvatske i Desk Kreativna Europa - Ured Kultura Hrvatske.

Potprogram MEDIA se s ciljem što bolje funkcionalnost, operativnosti te nesmetanosti rada nastavlja provoditi u okviru Hrvatskog audiovizualnog centra kao javne ustanove.

Zemlje članice Potprograma MEDIA

Svaka zemlja članica Potprograma MEDIA ima obvezu osnovati Desk Kreativne Europe - Ured MEDIA. Zemlje s visokim produkcijskim kapacitetom (Velika Britanija, Francuska, Španjolska, Italija i Njemačka) imaju pak i mogućnost osnivanja dodatnih MEDIA Antenna.

Desk Kreativne Europe - Ured MEDIA Hrvatske

Desk Kreativne Europe - Ured MEDIA Hrvatske radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu MEDIA, pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u njemu te blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA).

Desk Kreativne Europe - Ured MEDIA Hrvatske provodi Potprogram MEDIA u sklopu ustrojstva Hrvatskoga audiovizualnog centra.

Izvršna agencija (EACEA)

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) odgovorna je za:

  • pripremu i objavu natječaja za financiranje
  • evaluaciju i predselekciju prijavljenih projekata
  • pripremu i potpisivanje ugovora
  • praćenje projekata (početna i završna izvješća)
  • komunikaciju s prijavljenim korisnicima i njihovo obavješćivanje
  • kontrolu na licu mjesta.

Natječaj za financiranje

Natječaj za financiranje, ovisno o pojedinom sustavu financiranja, objavljuje se jednom ili dvaput godišnje u Službenom listu Europske unije.

Natječaj za financiranje sadrži:

  • prijavnicu
  • smjernice za ispunjavanje prijavnice
  • proračunske tablice
  • evaluacijski vodič.


Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
[email protected]