Stručno usavršavanje

Koji je rok prijave?

26. travnja 2018. u 12 sati (podne prema briselskome vremenu) s pomoću elektroničkog obrasca prijave (e-obrasca).

Što je važno imati na umu prilikom ispunjavanja prijavnice?

 • Prije ispunjavanja prijavnice u elektroničkom obliku potrebno je registrirati se na Portalu za obrazovanje, audiovizualne djelatnosti, kulturu, građanstvo i volonterstvo kako bi se dobio tzv. identifikacijski kod, koji će biti zatražen prilikom ispunjavanja prijavnice.
 • U prvoj godini troogodišnjega sporazuma (FPA-a) projekt mora započeti između datuma potpisivanja sporazuma i 31. kolovoza 2019. godine;
 • Maksimalno je trajanje projekta 12 mjeseci. Odobrit će se najveće produljenje od dodatnih 6 mjeseci ako se zatraži prije isteka roka navedenoga u ugovoru o dodjeli sredstava. Maksimalno će trajanje projekta u svakome slučaju biti 18 mjeseci;

Podnositelji prijava koji ispunjavaju uvjete

Podnositelji prijava moraju biti europski subjekti (privatna poduzeća, neprofitne organizacije, udruge, dobrotvorna društva, zaklade, općine/gradska vijeća itd.), osnovani u jednoj od država što sudjeluju u Potprogramu MEDIA, koji su u izravnome ili većinskome vlasništvu njezinih državljana.  

Fizičke osobe ne mogu se prijaviti za potporu

Prihvatljive aktivnosti

Prijave moraju obuhvaćati aktivnosti namijenjene razvoju sposobnosti audiovizualnih stručnjaka za razumijevanje i uključivanje europske i međunarodne dimenziju u vlastiti rad poboljšanjem stručnoga znanja u sljedećim područjima:

 • osposobljavanje u području razvoja publike, marketinga, novih metoda distribucije i drugih oblika korištenja, uključujući one koji se oslanjaju na najnovije digitalne tehnologije;
 • osposobljavanje u području financijskoga i poslovnog upravljanja s ciljem poticanja pristupa financijama i novim poslovnim modelima;
 • osposobljavanje u području razvoja i proizvodnje audiovizualnih djela, uključujući dijeljenje znanja i sposobnosti umrežavanja;
 • osposobljavanje u području suočavanja s izazovima digitalnoga pomaka s ciljem osiguravanja prilagodbe tržišnim kretanjima. 

Proračun

Ukupan raspoloživi proračun procjenjuje se na 7,5 milijuna eura.  

Financijski doprinos Unije ne može premašiti:

 • 60 % ukupnih prihvatljivih troškova projekta u slučaju da se on odvija u državama koje sudjeluju u Potprogramu MEDIA;
 • 80 % ukupnih prihvatljivih troškova projekta u slučaju da se on odvija u državama koje ne sudjeluju u Potprogramu MEDIA. 

Kada će biti objavljeni rezultati?

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u rujnu 2018. godine.

Istekao rok prijave
03/02/2018

Rok za prijavu

 • 26/04/2018
Istekao rok prijave
05/02/2016

Rok za prijavu

 • 14/04/2016
Istekao rok prijave
20/12/2013

Rok za prijavu

 • 23/05/2014
Istekao rok prijave
09/02/2012

Rok za prijavu

 • 16/04/2012


Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
[email protected]