Usavršavanje

Jedan od prioriteta Potprograma MEDIA u području jačanja kapaciteta audiovizualnoga sektora jest:

  • omogućivanje usvajanja i unaprjeđivanja vještina i sposobnosti audiovizualnih stručnjaka te razvoja mreža koje uključuju uporabu digitalnih tehnologija da bi se potaknula prilagodba razvoju tržišta, testiranje novih pristupa razvoju publike i testiranje novih poslovnih modela;
  • razvoj sveobuhvatnoga raspona mjera stručnog usavršavanja koje promiču usvajanje i unaprjeđivanje vještina i sposobnosti audiovizualnih stručnjaka, inicijative dijeljenja znanja i umrežavanja, uključujući integraciju digitalnih tehnologija.  


Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
[email protected]