Pristup tržištima

Potpora za pristup tržištima

Rok za podnošenje prijava

Prijedlozi se moraju dostaviti najkasnije 6. veljače 2020. u 17 sati (prema bruxelleskome vremenu) s pomoću elektroničkoga obrasca prijave (e-obrasca).

Ne prihvaća se nijedan drugi način podnošenja prijave. Podnositelji prijava moraju osigurati dostavu svih dokumenata zatraženih i spomenutih u e-obrascima. 

Ciljevi i opis

Potprogramom MEDIA pruža se potpora radi:

 • podupiranja europskih i međunarodnih koprodukcija, uključujući kratkometražne filmove, videoigre, televizijske serije i sadržaje u različitim medijima;
 • olakšavanja pristupa profesionalnim audiovizualnim komercijalnim događanjima i tržištima te korištenja internetskih poslovnih alata u Europi i izvan nje;
 • poboljšavanja optjecaja europskih djela, uključujući kratkometražne filmove, u Europi i diljem svijeta na svim platformama i u svim formatima.

Prihvatljivi podnositelji prijava

Podnositelji prijava moraju biti europski subjekti (privatna poduzeća, neprofitne organizacije, udruge, dobrotvorna društva, zaklade, općine/gradska vijeća itd.), osnovani u jednoj od država koje sudjeluju u Potprogramu MEDIA, koji su u izravnome ili većinskome vlasništvu njezinih državljana. 

Ažuriran popis zemalja koje ispunjavaju uvjete navedene u članku 8. Uredbe i s kojima je Komisija započela pregovore moguće je pronaći na sljedećoj stranici:

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en

Fizičke osobe ne mogu se prijaviti za potporu. 

Prihvatljive aktivnosti

Ovaj Poziv za podnošenje projektnih prijedloga usmjeren je k podupiranju mjera i aktivnosti koje se odvijaju u zemljama što sudjeluju u Potprogramu MEDIA i izvan njih.

Prihvatljivima će se smatrati samo one prijave koje odgovaraju barem jednoj od dviju potonjih mjera:

 • 1. aktivnost – (fizička) tržišta među tvrtkama za europske audiovizualne stručnjake 
 • 2. aktivnost – promidžbene aktivnosti za europska djela među tvrtkama.

Aktivnosti moraju započeti između 1. srpnja 2020. i 30. lipnja 2021., s maksimalnim trajanjem od 12 mjeseci.

Maksimalno produljenje od dodatnih 6 mjeseci bit će odobreno ako se zatraži prije isteka roka naznačenoga u odluci o bespovratnim sredstvima. U svakome slučaju maksimalno trajanje aktivnosti bit će 18 mjeseci. 

Proračun

Ukupan raspoloživi proračun procjenjuje se na 6,8 milijuna eura.

Financijski doprinos Unije ne može premašiti:

 • 60 % ukupnih prihvatljivih troškova projekta u slučaju da se on odvija u državama koje sudjeluju u Potprogramu MEDIA;
 • 80 % ukupnih prihvatljivih troškova projekta u slučaju da se on odvija u državama koje ne sudjeluju u Potprogramu MEDIA.

Agencija zadržava pravo neraspodjeljivanja raspoloživih sredstava.  

Istekao rok prijave
22/09/2019

Rok za prijavu

 • 06/02/2020
Istekao rok prijave
06/11/2018

Rok za prijavu

 • 07/02/2019
Istekao rok prijave
19/12/2017

Rok za prijavu

 • 15/02/2018
Istekao rok prijave
07/12/2016

Rok za prijavu

 • 02/02/2017
Istekao rok prijave
20/11/2015

Rok za prijavu

 • 28/01/2016
Istekao rok prijave
05/11/2014

Rok za prijavu

 • 22/01/2015
Istekao rok prijave
20/12/2013
Broj natječaja: EAC/S26/2013

dvogodišnje aktivnosti

Rok za prijavu

 • 06/06/2014
Istekao rok prijave
20/12/2013
Broj natječaja: EAC/S25/2013

jednogodišnje aktivnosti

Rok za prijavu

 • 07/03/2014
Istekao rok prijave
26/10/2012

Rok za prijavu

 • 03/06/2013
 • 14/12/2012
Istekao rok prijave
26/10/2011

Rok za prijavu

 • 01/06/2012
 • 09/12/2011


Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
[email protected]