Potpora integraciji izbjeglica

Jedan od glavnih ciljeva Programa Kreativna Europa jest poticanje, očuvanje i promicanje europske kulturne i jezične raznolikosti. Potpora državama članicama Europske unije u vrijeme kada Europa prima velik broj izbjeglica predstavlja prioritet EU-a u rješavanju nastale situacije. Vijeće ministara za obrazovanje, mlade, kulturu i sport u studenome 2015. godine potvrdilo je da međukulturni dijalog ostvaren putem kulture i umjetnosti zauzima važnu ulogu u integraciji izbjeglica. Kultura i kinematografija mogu premostiti razlike i poboljšati razumijevanje među stanovnicima matične države i izbjeglica.  

Cilj

Opći je cilj ovoga Poziva za dostavu projektnih prijedloga potpora za kulturne, audiovizualne i međusektorske projekte namijenjene olakšavanju integracije izbjeglica u Europi, poboljšavanju međukulturnoga razumijevanja te poticanju međukulturnoga i međureligijskoga dijaloga, tolerancije i poštovanja drugih kultura.

Rokovi za dostavu

Rok za dostavu prijava u vezi s Pozivom koji se odnosi na dodjelu potpore za integraciju izbjeglica jest: 

 • 28. travnja 2016., 12:00 sati po srednjoeuropskome vremenu (podne po briselskome vremenu).

Nakon isteka roka za njihovo podnošenje nisu dopuštene izmjene prijava. Međutim, ako postoji potreba za pojašnjenjem određenih aspekata prijave ili ispravljanjem administrativnih pogrešaka, Agencija može stupiti u kontakt s podnositeljem prijave u tu svrhu tijekom postupka ocjenjivanja prijava.

Podnositelji prijava koji ispunjavaju uvjete

Prihvatljivi podnositelji prijave za ovaj Poziv jesu sljedeći:

 • pravne osobe s iskustvom relevantnim u pogledu ciljeva Poziva koje djeluju u kulturnim i kreativnim sektorima definiranima u članku 2. Uredbe br. 1295/2013;
 • udruženje također može uključivati organizacije iz drugih sektora, poput javne, obrazovne, zdravstvene i socijalne oblasti ili sličnoga područja, koje aktivno sudjeluju u ostvarenju ciljeva.

Fizičke osobe ne ispunjavaju uvjete za podnošenje prijava. 

Države koje ispunjavaju uvjete

Prihvatljive su samo prijave pravnih osoba sa sjedištem u jednoj od sljedećih država koje ispunjavaju uvjete:

 1. 28 država članica Europske unije
 2. države članice EFTA-e/EGP-a: Island i Norveška
 3. države kandidatkinje za članstvo u EU-u: Turska, Albanija, Srbija, Crna Gora i bivša jugoslavenska Republika Makedonija
 4. države potencijalne kandidatkinje: Bosna i Hercegovina
 5. ostale države koje sudjeluju u kulturnim potprogramima: Gruzija, Moldavija i Ukrajina. 

Razdoblje prihvatljivosti

Maksimalno trajanje (razdoblje prihvatljivosti) projekta iznosi 24 mjeseca.

Kriteriji za dodjelu sredstava

Kriteriji za dodjelu sredstava za pojedinu prijavu jesu sljedeći:

 • relevantnost koncepta projekta i povezanih strategija (40 bodova)

Ovim se kriterijem ocjenjuje u kojoj će mjeri unutar glavnih ciljeva ovoga Poziva projekt i partnerstvo pridonijeti integraciji izbjeglica u EU-u i građanima EU-a pružiti mogućnost upoznati i razumjeti migrante s pomoću kulturnih i kreativnih sredstava uključujući film i audiovizualna djela.

 • kvaliteta sadržaja projekta i aktivnosti kreativnoga partnerstva (30 bodova)

Ovim se kriterijem ocjenjuje način provedbe projekta u praksi (kvaliteta aktivnosti i konačnih rezultata te suradnje, uključujući kreativno partnerstvo).

 • promicanje i mogući učinak projekta (30 bodova)

Ovim se kriterijem ocjenjuje pristup informiranju o projektnim aktivnostima i rezultatima te dijeljenju znanja i iskustava s organizacijama i skupinama koje se bave pitanjima povezanima s izbjeglicama. Cilj je povećati učinak rezultata projekta čineći ih dostupnima u što većoj mjeri na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini kako bi doprli dalje od izravnih sudionika projekta te ostvarili učinak koji će trajati dugo nakon njegova završetka.

Proračun

Bespovratna sredstva dodjeljuju se u iznosu od 100.000 do 200.000 eura. Maksimalna stopa sufinanciranja iznosi 80 % prihvatljivih troškova. Ukupan proračun dostupan za sufinanciranje projekata koji ispunjavaju uvjete ovoga Poziva iznosi 1,6 milijuna eura. Očekuje se financiranje 8-12 projekata. Agencija zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa sredstva.

Istekao rok prijave
23/03/2016

Rok za prijavu

 • 28/04/2016


Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
[email protected]