Televizijsko prikazivanje

Što je novo?

Uvođenjem novih natječajnih smjernica od 1. 1. 2014. dolazi do sljedeće promjene u okviru potpore za televizijsko prikazivanje europskih audiovizualnih djela:

 • prije ispunjavanja prijavnice u elektroničkom obliku potrebno je registrirati se na Portalu za obrazovanje, audiovizualne djelatnosti, kulturu, građanstvo i volonterstvo kako bi se dobio tzv. identifikacijski kod, koji će biti zatražen prilikom ispunjavanja prijavnice.

Rok za podnošenje prijava

Prijedlozi se moraju dostaviti najkasnije 28. 11. 2019. i 14. 5. 2020. u 17 sati (prema briselskom vremenu) s pomoću elektroničkog obrasca zahtjeva (e-obrasca). Ne prihvaća se nijedan drugi način podnošenja prijave.  

Podnositelji prijava moraju osigurati dostavu svih dokumenata zatraženih i spomenutih u e-obrascima. 

Tko se može prijaviti?

Potpora za televizijsko prikazivanje namijenjena je europskim nezavisnim audiovizualnim tvrtkama koje dolaze iz zemalja članica potprograma MEDIA i koje su u većinskom vlasništvu državljana istih zemalja članica.

Pojam nezavisne tvrtke podrazumijeva da ona nije pod većinskim nadzorom televizijske kuće, bez obzira na to radi li se o njegovoj dioničkoj ili komercijalnoj uvjetovanosti. Do većinskoga nadzora dolazi kada je više od 25% ukupnoga dioničkog kapitala produkcijske tvrtke u vlasništvu jedne televizijske kuće (tj. više od 50% ako se radi o nekoliko televizijskih kuća).

Kandidat mora biti većinski producent djela u smislu prava. U slučaju koprodukcije kandidat mora biti većinski koproducent i partneri ga moraju ovlastiti kao izaslanika koji će biti ugovorni partner s Agencijom.

Prihvatljive aktivnosti

U produkciji djela moraju sudjelovati najmanje tri televizijske kuće iz triju zemalja sudionica Potprograma MEDIA. 

Prava prikazivanja dodijeljena televizijskim kućama koje sudjeluju u produkciji ponovno se dodjeljuju producentu nakon isteka maksimalnoga razdoblja valjanosti licencije od: 

 • 7 godina ako televizijska kuća sudjeluje u vidu aktivnosti koje prethode prodaji; 
 • 10 godina ako televizijska kuća također sudjeluje u vidu koprodukcije.   

Doprinos televizijske kuće ne smije premašivati 70 % ukupnoga financiranja produkcije. 

Najmanje 50 % financijskih sredstava ukupnoga procijenjenog produkcijskog proračuna mora se zajamčiti iz financijskih izvora treće strane (izravnim financiranjem ili prethodnim prodajama prava).  

Maksimalno je trajanje projekata 24 ili 36 (u slučaju serija) mjeseca.

Kriteriji za dodjelu sredstava

Ukupno je moguće dobiti najviše 100 bodova, a oni će se dodjeljivati na temelju sljedećih kriterija: 

Relevantnost i europska dimenzija kao dodana vrijednost (20 bodova):

 • potencijal za europsku i međunarodnu distribuciju projekta

Kvaliteta sadržaja i aktivnosti (55 bodova):

 • kvaliteta projekta i europska dimenzija te financiranje projekta

Diseminacija rezultata projekta, učinak i održivost (20 bodova):

 • kvaliteta distribucije i marketinške strategije

Organizacija projektnoga tima (5 bodova):

 • raspodjela uloga i odgovornosti produkcijskoga i kreativnoga tima..   

Proračun

 • Za igrana i animirana djela dodijeljeni financijski doprinos ne smije biti veći od 500 000 eura ili 12,5 % ukupnih prihvatljivih troškova (u obzir se uzima manji iznos). 
 • Samo za prve sezone igranih serija (u koprodukciji produkcijskih kuća iz različitih zemalja sudionica Potprograma MEDIA, koje se sastoje od najmanje 6 epizoda i imaju ukupan prihvatljivi produkcijski proračun od najmanje 10 milijuna eura) može se zatražiti iznos od najviše 1 milijuna eura ili 10 % ukupnih prihvatljivih troškova (u obzir se uzima manji iznos).  
 • Za kreativne dokumentarne filmove dodijeljeni financijski doprinos ne smije premašivati 300 000 EUR ili 20 % ukupnih prihvatljivih troškova (u obzir se uzima manji iznos).  
Istekao rok prijave
22/09/2019

Rok za prijavu

 • 14/05/2020
 • 28/11/2019
Istekao rok prijave
19/10/2018

Rok za prijavu

 • 28/05/2019
 • 18/12/2018
Istekao rok prijave
21/09/2017

Rok za prijavu

 • 24/05/2018
 • 16/11/2017
Istekao rok prijave
26/09/2016

Rok za prijavu

 • 30/05/2017
 • 24/11/2016
Istekao rok prijave
24/09/2015

Rok za prijavu

 • 26/05/2016
 • 03/12/2015
Istekao rok prijave
18/11/2014

Rok za prijavu

 • 28/05/2015
 • 13/01/2015
Istekao rok prijave
11/12/2013

Rok za prijavu

 • 13/06/2014
 • 28/02/2014
Istekao rok prijave
05/10/2012

Rok za prijavu

 • 03/06/2013
 • 10/12/2012
Istekao rok prijave
30/09/2011

Rok za prijavu

 • 11/06/2012
 • 16/12/2011


Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
[email protected]