Skupni projekti

Potprogram MEDIA pruža potporu za:

 • razvoj europskih audiovizualnih djela, posebno filmskih i televizijskih djela kao što su igrani, dokumentarni, dječji i animirani filmovi te interaktivnih djela kao što su videoigre i multimedijski projekti, s većim potencijalom prekograničnoga optjecaja;
 • aktivnosti s ciljem pružanja podrške europskim produkcijskim kućama, posebno onim nezavisnima, kako bi se lakše omogućile europske i međunarodne koprodukcije audiovizualnih djela, uključujući televizijska djela.  

Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava jest  04. veljače 2020.

Prijedlozi moraju biti zaprimljeni do 17 sati (prema bruxelleskome vremenu) putem mrežnoga obrasca za prijavu (e-obrasca). Neće biti prihvaćen nijedan drugi način prijave.

Podnositelji prijava trebaju osigurati dostavu svih zatraženih dokumenata koji se spominju u e-obrascima. 

Moguća je samo jedna prijava za potporu razvoju projekata tijekom iste proračunske godine (Poziv za prijavu projekata 17/2019 za pojedinačne projekte ili Poziv za prijavu projekata 18/2019 za skupne projekte).

Prije ispunjavanja prijavnice u elektroničkom obliku potrebno je registrirati se na Portalu za obrazovanje, audiovizualne djelatnosti, kulturu, građanstvo i volonterstvo kako bi se pribavio tzv. identifikacijski kod, koji će biti zatražen prilikom ispunjavanja prijavnice.

Tko se može prijaviti?

Potpora razvoju skupnih projekata namijenjena je europskim nezavisnim audiovizualnim tvrtkama koje pravno postoje najmanje 36 mjeseci u odnosu na datum prijave filmskoga projekta. Potrebno je priložiti i dokaz o produkciji prethodnoga filmskog projekta u posljednjih pet godina koji je bio međunarodno komercijalno distribuiran u najmanje tri zemlje (različite u odnosu na zemlju prijavitelja) tijekom posljednje dvije godine koje prethode objavljenom Pozivu za prijavu projekata (najranije od datuma 01/01/2017).

Prihvaljive aktivnosti

 • igrani, animirani i kreativni dokumentarni filmovi u trajanju od najmanje 60 minuta, namijenjeni ponajprije prikazivanju u kinima; 
 •  igrani filmovi (pojedinačni ili serijali) ukupnoga trajanja od najmanje 90 minuta, animirani filmovi (pojedinačni ili serijali) ukupnoga trajanja od najmanje 24 minute te kreativni dokumentarni filmovi (pojedinačni ili serijali) ukupnoga trajanja od najmanje 50 minuta, namijenjeni ponajprije televizijskomu prikazivanju;
 •  igrani filmovi ukupnoga trajanja ili korisničkoga iskustva od najmanje 90 minuta, animirani filmovi ukupnoga trajanja ili korisničkoga iskustva od najmanje 24 minute te kreativni dokumentarni filmovi ukupnoga trajanja ili korisničkoga iskustva od najmanje 50 minuta, namijenjeni ponajprije prikazivanju putem digitalnih platforma. Ta se minimalna ograničenja ne primjenjuju na projekte koji predstavljaju korisničko iskustvo u nelinearnome formatu (npr. virtualna stvarnost).

Digitalna platforma prihvaća sljedeće vrste projekata: animirane filmove, kreativne dokumentarne filmove i igrane filmove namijenjene za više uređaja sa zaslonima, interaktivne projekte, linearne i nelinearne mrežne serije i narativne projekte u virtualnoj stvarnosti.  

Prijavitelj mora posjedovati autorska prava za filmski projekt.

Prijavljeni filmski projekt ne smije započeti sa snimanjem najmanje 8 mjeseci od datuma prijave.

Proračun

Ukupan raspoloživi proračun iznosi 12,5 milijuna eura. Dodijeljeni financijski doprinos jest subvencija.

Najmanji doprinos po aktivnosti iznosi 70.000 eura.

U slučaju skupa bez projekta za izradu kratkoga filma, doprinos se ograničuje na najviše 200.000 eura. U slučaju skupa isključivo s projektima za izradu kreativnih dokumentarnih filmova, bez projekta za izradu kratkoga filma, doprinos se ograničuje na 150.000 eura.

Dodijeljeni financijski doprinos ni u kojem slučaju ne smije premašiti 50 % ukupnih troškova razvoja skupnoga projekta koje je predvidio podnositelj prijave. Ako se skupu dodaje projekt za izradu kratkoga filma, najveći doprinos po aktivnosti iznosi 210.000 eura, a u slučaju skupa za izradu kreativnoga dokumentarnog filma, iznos se ograničuje na 160.000 eura.

Najmanji financijski doprinos koji se može dodijeliti skupnomu projektu iznosi 10.000 eura, a najviši 60.000 eura, pod uvjetom da iznos ne premašuje 50 % mogućih troškova projekta. Ako se skupnomu projektu doda kratki film, najveći financijski doprinos za kratki film iznosi do 10.000 eura, pod uvjetom da doprinos ne premašuje 80 % mogućih troškova produkcije ovoga projekta.  

Istekao rok prijave
22/09/2019

Rok za prijavu

 • 04/02/2020
Istekao rok prijave
16/11/2018

Rok za prijavu

 • 20/02/2019
Istekao rok prijave
07/12/2017

Rok za prijavu

 • 06/02/2018
Istekao rok prijave
28/11/2016

Rok za prijavu

 • 02/02/2017
Istekao rok prijave
28/10/2015

Rok za prijavu

 • 04/02/2016
Istekao rok prijave
27/11/2014

Rok za prijavu

 • 05/02/2015
Istekao rok prijave
11/12/2013

Rok za prijavu

 • 28/03/2014
Istekao rok prijave
05/10/2012

Rok za prijavu

 • 12/04/2013
 • 23/11/2012
Istekao rok prijave
23/09/2011

Rok za prijavu

 • 13/04/2012
 • 25/11/2011


Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
[email protected]