Koprodukcijski fond

Unutar područja osnaživanja audiovizualnoga sektora neki su od prioriteta Potprograma MEDIA sljedeći:

 • povećanje kapaciteta audiovizualnih subjekata za razvoj audiovizualnih djela s potencijalom optjecaja u Europi i izvan nje te poticanje europskih i međunarodnih koprodukcija, uključujući one s pružateljima TV usluga.

Potprogramom MEDIA pruža se potpora za:

 • aktivnosti kojima se pomaže europskim i međunarodnim koprodukcijskim partnerima da ostvare i/ili pruže neizravnu potporu za audiovizualna djela koja se produciraju iz međunarodnih koprodukcijskih fondova osnovanih u zemlji koja sudjeluje u Programu.

Rok za podnošenje prijava

Prijedlozi se moraju dostaviti najkasnije do 15. 1. 2020. u 17 sati (po bruxelleskome vremenu) putem elektroničkoga obrasca prijave (e-obrasca).

Ne prihvaća se nijedna druga metoda podnošenja prijave.  

Što je važno imati na umu prilikom ispunjavanja prijavnice?

Prije ispunjavanja prijavnice u elektroničkom obliku potrebno je registrirati se na Portalu za obrazovanje, audiovizualne djelatnosti, kulturu, građanstvo i volonterstvo kako bi se dobio tzv. identifikacijski kod, koji će biti zatražen prilikom ispunjavanja prijavnice.

Podnositelji prijava koji ispunjavaju uvjete

Podnositelj prijave mora imati koprodukcijski fond koji je zakonski osnovan i djeluje tijekom razdoblja od najmanje 12 mjeseci prije isteka roka za podnošenje prijave, a čija je temeljna djelatnost potpora međunarodnim koprodukcijama. 

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koprodukcijskoga fonda, uključujući pružanje financijske potpore prihvatljivim trećim stranama za prihvatljive projekte u skladu sa sljedećim kriterijima, jesu:

 • produkcija igranih, animiranih i dokumentarnih filmova minimalna trajanja od 60 minuta namijenjenih primarno prikazivanju u kinodvoranama; 
 • provedba konkretne distribucijske strategije s ciljem boljega optjecaja djela za koja se prima potpora. Film bi trebalo distribuirati na barem trima područjima, od kojih barem jedno sudjeluje u Potprogramu MEDIA, i barem je jedno treća zemlja.

Aktivnost mora započeti 1. 6. 2020. i završiti 31. 6. 2023. Projekt može trajati najviše 37 mjeseci. 

Proračun

Ukupan raspoloživi proračun iznosi 0,5 milijuna eura.

Financijska potpora Unije ne smije premašiti 80 % ukupnih prihvatljivih troškova aktivnosti.

Maksimalna potpora po odabranome kandidatu u okviru ovoga Poziva iznosi 500.000 eura.

Istekao rok prijave
22/09/2019

Rok za prijavu

 • 15/01/2020
Istekao rok prijave
06/11/2018

Rok za prijavu

 • 06/03/2019
Istekao rok prijave
26/12/2017

Rok za prijavu

 • 06/03/2018
Istekao rok prijave
23/12/2016

Rok za prijavu

 • 28/02/2017
Istekao rok prijave
24/12/2015

Rok za prijavu

 • 25/02/2016
Istekao rok prijave
22/12/2014

Rok za prijavu

 • 12/03/2015
Istekao rok prijave
20/12/2013

Rok za prijavu

 • 21/03/2014


Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
[email protected]