Nezavisni producenti

Potpora producentima za razvoj filmskih projekata

Potprogram MEDIA omogućuje potporu nezavisnim europskim producentima za razvoj filmskih projekata s europskom dimenzijom. Radi se o potpori razvoju pojedinačnoga projekta igranih i animiranih filmova te kreativnih dokumentarnih filmova, koja je namijenjena manjim tvrtkama s ograničenim financijskim mogućnostima.

Tvrtke srednje veličine s prethodnim međunarodnim iskustvom i dovoljnim financijskim mogućnostima za razvoj više projekata odjednom mogu se prijaviti na natječaje za razvoj skupnih projekata. Potprogram MEDIA također pruža potporu za razvoj videoigaratelevizijsko prikazivanje i koprodukcijski fond.

Pojedinačni projekti

Potprogram MEDIA pruža potporu za:

  • razvoj europskih audiovizualnih djela, posebno filmskih i televizijskih djela kao što su igrani, dokumentarni, dječji i animirani filmovi te interaktivnih djela poput videoigara i multimedijskih projekata s većim potencijalom prekograničnog optjecaja;
  • aktivnosti s ciljem pružanja podrške europskim produkcijskim kućama, posebno onim nezavisnima, kako bi se lakše omogućile europske i međunarodne koprodukcije audiovizualnih djela, uključujući televizijska djela. 

Skupni projekti

Potprogram MEDIA pruža potporu za:

  • razvoj europskih audiovizualnih djela, posebno filmskih i televizijskih djela kao što su igrani, dokumentarni, dječji i animirani filmovi te interaktivnih djela kao što su videoigre i multimedijski projekti, s većim potencijalom prekograničnoga optjecaja;
  • aktivnosti s ciljem pružanja podrške europskim produkcijskim kućama, posebno onim nezavisnima, kako bi se lakše omogućile europske i međunarodne koprodukcije audiovizualnih djela, uključujući televizijska djela.  

Koprodukcijski fond

Unutar područja osnaživanja audiovizualnoga sektora neki su od prioriteta Potprograma MEDIA sljedeći:

  • povećanje kapaciteta audiovizualnih subjekata za razvoj audiovizualnih djela s potencijalom optjecaja u Europi i izvan nje te poticanje europskih i međunarodnih koprodukcija, uključujući one s pružateljima TV usluga.

Potprogramom MEDIA pruža se potpora za:

  • aktivnosti kojima se pomaže europskim i međunarodnim koprodukcijskim partnerima da ostvare i/ili pruže neizravnu potporu za audiovizualna djela koja se produciraju iz međunarodnih koprodukcijskih fondova osnovanih u zemlji koja sudjeluje u Programu.


Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
[email protected]