Festivali

Što je novo?

Uvođenjem novih natječajnih smjernica dolazi do sljedećih promjena u okviru potpore festivalima:

 • dodjeljuju se jednokratni iznosi (lump sums): a) od 27.000 do 75.000 eura za festivale dugometražnog igranog filma te b) od 19.000 do 33.000 eura za festivale kratkoga filma
 • prije ispunjavanja prijavnice u elektroničkom obliku potrebno je registrirati se na Portalu za obrazovanje, audiovizualne djelatnosti, kulturu, građanstvo i volonterstvo kako bi se dobio tzv. identifikacijski kod, koji će biti zatražen prilikom ispunjavanja prijavnice.

Koji su rokovi prijava?

Moguće je prijaviti se u dva roka:

 1. 21. 11. 2019. do 17 sati (za ispunjavanje internetskog obrasca) za festivale koji se održavaju od 1. 5. do 31. 10. 2020.
 2. 21. 05. 2020. do 17 sati (za ispunjavanje internetskog obrasca) za festivale koji se održavaju od 1. 11. 2020. do 30. 4. 2021.

Tko se može prijaviti?

Ova je potpora namijenjena europskim subjektima – privatnim tvrtkama, neprofitnim organizacijama, udrugama, dobrotvornim društvima, zakladama, gradskim poglavarstvima/gradskim odborima i vijećima – koji dolaze iz jedne od zemalja članica potprograma MEDIA i u većinskom su vlasništvu njezinih državljana.
Fizičke osobe ne mogu se prijaviti za potporu.

Prihvatljive aktivnosti

Bit će prihvaćene samo one prijave koje podnesu prihvatljivi subjekti koji organiziraju audiovizualne festivale u zemljama sudionicama Potprograma MEDIA.

Audiovizualnim se festivalom smatra događanje:

 • čiji program čine prihvatljivi filmovi (igrani , dokumentarni ili animirani filmovi) koji se prikazuju širokoj javnosti, uključujući sveukupnu javnost, kao i akreditiranim međunarodnim audiovizualnim stručnjacima i novinarima;
 • koje se održava tijekom određenoga vremenskog razdoblja u unaprijed utvrđenome gradu;
 • koje podrazumijeva jasan selekcijski postupak .

Najmanje 70 % prihvatljivoga programa koji se prikazuje publici tijekom festivala ILI najmanje 100 dugometražnih filmova (ili 400 kratkih filmova – u slučaju festivala kratkoga filma) mora dolaziti iz zemalja koje sudjeluju u Potprogramu MEDIA.

Unutar ovoga programa „zemalja Potprograma MEDIA“ mora biti:

 • 50 % nenacionalnih filmova;
 • zastupljeno najmanje 15 takvih zemalja.

Kada će biti poznati rezultati?

O rezultatima prvoga natječajnog roka (21. 11. 2019.) kandidati će biti obaviješteni u travnju 2020., a o rezultatima drugoga natječajnog roka (21. 05. 2020.) u rujnu 2020. 

Napomena: rok prijave produžen je sa 23. travnja 2020. na 21. svibnja 2020. do 17 sati!

Istekao rok prijave
22/09/2019

Rok za prijavu

 • 21/05/2020
 • 21/11/2019
Istekao rok prijave
19/10/2018

Rok za prijavu

 • 07/05/2019
 • 20/12/2018
Istekao rok prijave
21/09/2017

Rok za prijavu

 • 26/04/2018
 • 23/11/2017
Istekao rok prijave
29/09/2016

Rok za prijavu

 • 27/04/2017
 • 24/11/2016
Istekao rok prijave
13/10/2015

Rok za prijavu

 • 28/04/2016
 • 17/12/2015
Istekao rok prijave
11/12/2013

Rok za prijavu

 • 04/07/2014
 • 28/02/2014
Istekao rok prijave
17/09/2011

Rok za prijavu

 • 30/04/2012
 • 31/10/2011
Istekao rok prijave
26/09/2012

Rok za prijavu

 • 30/04/2013
 • 16/11/2012


Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
[email protected]