Selektivna

Potpora za distribuciju nenacionalnih filmova – program selektivne potpore za kinematografe.

Rok za podnošenje zahtjeva

Rokovi za slanje prijava su:

 1. rok – 10.12.2019. – za filmove koji će se prikazivati u razdoblju od 01.03.2020. – 01.09.2021.
 2. rok – 16.06.2020. – za filmove koji će se prikazivati u razdoblju od 01.09.2020. – 01.03.2022.

Prijedlozi se dostavljaju najkasnije do 17.00 sati (prema briselskome vremenu) na dan određenoga roka, putem elektroničkog obrasca (e-obrasca). Neće se prihvatiti nijedan drugi način podnošenja prijave. 

Ciljevi i opis

U okviru posebnoga cilja poticanja nenacionalnih optjecaja europskih filmova jedan je od prioriteta Potprograma MEDIA:

 • podupiranje kinematografske distribucije nenacionalnim marketingom, brendiranjem, distribucijom i predstavljanjem audiovizualnih djela.   

Potprogramom MEDIA pruža se potpora za:

 • uspostavljanje sustava potpore za distribuciju nenacionalnih europskih filmova u kinima i na svim drugim platformama te za međunarodne prodajne aktivnosti, prije svega titlanje, sinkroniziranje i zvučni opis audiovizualnih djela. 

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva

Podnositelji prijava moraju biti europske tvrtke za prodajno zastupništvo, koje će djelovati kao posrednici za producente, distributere i druge kupce za strane zemlje.

Prodajni zastupnici moraju imati zastupljena najmanje 3 filma u posljednje 3 godine koji su bili prikazani u kinima u najmanje 5 zemalja.

Prodajni zastupnik mora imati sklopljen ugovor o međunarodnoj prodaji s  producentom filma kojim zastupnik ostvaruje pravo na prodaju filma u najmanje 15 zemalja članica Potprograma MEDIA.

Podnositelji prijava moraju imati poslovni nastan u jednoj od zemalja koje sudjeluju u Potprogramu MEDIA i moraju biti u izravnom ili većinskom vlasništvu državljana tih zemalja.

Prihvatljive aktivnosti

Aktivnosti koje se financiraju su kampanje za paneuropsku distribuciju europskih nenacionalnih filmova izvan njihove zemlje podrijetla te koji ispunjavaju uvjete, a koje koordinira prodajni zastupnik filma.

Najmanje 7 različitih distributera mora biti priključeno projektu, od toga najmanje 3 moraju biti iz zemalja visokog ili srednjeg financijskog kapaciteta i najmanje 2 iz zemalja niskog ili vrlo niskog financijskog kapaciteta.

Film je morala proizvesti producentska tvrtka (ili više njih) osnovana u zemlji koja sudjeluje u Potprogramu MEDIA i morao je biti napravljen uz značajno sudjelovanje stručnjaka iz te zemlje. Mora se raditi o novome igranom, animiranom ili dokumentarnom filmu dužem od 60 minuta, čiji proračun nije veći od 15 milijuna eura.

Kako bi film bio prihvatljiv, autorsko pravo za njega ne smije biti uspostavljeno prije 2019. 

Film mora biti prikazan:

Između 01.03.2020. – 01.09.2021., ako je dio prijave pristigle na prvi rok.

Između 01.09.2020. – 01.03.2022., ako je dio prijave pristigle na drugi rok.

Proračun

Ukupni proračun je 9,85 milijuna eura.

Najviše 25% ukupnog proračuna može biti dodijeljeno filmovima s proračunom većim od 10 milijuna eura.

Financijska potpora Europske unije ne smije biti veća od 50% ukupnih troškova.

Istekao rok prijave
22/09/2019

Rok za prijavu

 • 16/06/2020
 • 10/12/2019
Istekao rok prijave
25/10/2018

Rok za prijavu

 • 04/06/2019
 • 08/01/2019
Istekao rok prijave
06/10/2017

Rok za prijavu

 • 14/06/2018
 • 05/12/2017
Istekao rok prijave
22/09/2016

Rok za prijavu

 • 14/06/2017
 • 01/12/2016
Istekao rok prijave
01/10/2015

Rok za prijavu

 • 14/06/2016
 • 01/12/2015
Istekao rok prijave
27/01/2015

Rok za prijavu

 • 02/07/2015
 • 04/12/2014
Istekao rok prijave
11/12/2013

Rok za prijavu

 • 02/07/2014
 • 28/02/2014
Istekao rok prijave
05/10/2012

Rok za prijavu

 • 01/07/2013
 • 04/04/2013
 • 30/11/2012
Istekao rok prijave
29/06/2011

Rok za prijavu

 • 29/06/2012
 • 30/03/2012
 • 01/12/2011


Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
[email protected]