Promidžba europskih djela putem interneta

U okviru posebnoga cilja promicanja transnacionalnoga optjecaja filmskih projekata dva su prioriteta Potprograma MEDIA:

 • promicanje transnacionalnoga marketinga, brendiranja i distribucije audiovizualnih djela na svim drugim nekinematografskim platformama;
 • promicanje novih načina distribucije radi omogućivanja stvaranja novih poslovnih modela.  

Rok za podnošenje prijava

Prijedlozi se moraju dostaviti najkasnije 5. svibnja 2020. do 17 sati (prema bruxelleskome vremenu) putem elektroničkoga obrasca prijave (e-obrasca). Ne prihvaća se nijedan drugi način prijave.

Podnositelji prijava moraju osigurati dostavu svih dokumenata zatraženih i spomenutih u e-obrascima.  

Prihvatljive aktivnosti

Segmentom Programa koji se odnosi na promidžbu europskih djela putem interneta omogućuje se potpora za potonje aktivnosti.

 • Aktivnost 1: aktivnosti poput digitalne promidžbe, marketinga, brendiranja, označivanja i razvoja novih ponuda na način da postojeće usluge videosadržaja na zahtjev nude većinu europskih filmova. Cilj je aktivnosti poboljšanje vidljivosti/prepoznatljivosti projekta, mogućnost njegova otkrivanja i približavanje globalnoj publici europskih audiovizualnih djela.
 • Aktivnost 2: izrada digitalnih paketa kojima se olakšava komercijalizacija europskih audiovizualnih djela na platformama VOD.
 • Aktivnost 3: inovativne strategije za distribuciju i promidžbu europskih audiovizualnih djela, što uključuju razvojne inicijative usredotočene na inovativne i participativne mehanizme dopiranja europskih filmova do šire publike.

Prijavitelji koji podnose projekte za različite aktivnosti za svaku od njih trebaju podnijeti zasebnu prijavu.   

Aktivnosti moraju započeti između 1. listopada 2020. i 1. siječnja 2021. te će trajati 12 mjeseci.  

Kriteriji za dodjelu

Prijave/projekti koji ispunjavaju uvjete procjenjuju se na osnovi sljedećih kriterija:

Aktivnost 1:

broj 

kriteriji

definicije

maks. bodova 

1. 

važnost i europska dimenzija kao dodana vrijednost 

Ovim se kriterijem procjenjuje važnost sadržaja aktivnosti uključujući europsku dimenziju u pogledu ciljeva Poziva za podnošenje projektnih prijedloga.  

40   

2. 

kvaliteta sadržaja i aktivnosti

Ovim se kriterijem procjenjuje prikladnost metodologije ciljevima kvaliteti i koherentnosti strategija promidžbe i marketinga, inovativnim aspektima, izvedivosti i ekonomičnosti.

40     

3. 

širenje rezultata projekta, učinak i održivost

Ovim se kriterijem ocjenjuje učinak potpore na vidljivost/prepoznatljivost projekta te publiku europskih audiovizualnih djela i strategija za veću održivost aktivnosti.

15 

4. 

organizacija projektnoga tima

Ovim se kriterijem uzima u obzir distribucija uloga i odgovornosti u pogledu ciljeva aktivnosti. 

5

Aktivnost 2:

broj 

kriteriji

definicije

maks. bodova 

1. 

važnost i europska dimenzija kao dodana vrijednost 

Ovim se kriterijem procjenjuje važnost sadržaja aktivnosti uključujući europsku dimenziju u pogledu ciljeva Poziva za podnošenje projektnih prijedloga. 

40     

2. 

kvaliteta sadržaja i aktivnosti

Ovim se kriterijem procjenjuje prikladnost metodologije za ostvarivanje ciljeva te marketinška strategija, izvedivost i isplativost

35     

3. 

širenje rezultata projekta, učinak i održivost

Ovim se kriterijem ocjenjuje učinak aktivnosti na raspoloživost, vidljivost i potencijalnu publiku europskih audiovizualnih djela kao i strategija za veću održivost aktivnosti. 

15     

4. 

organizacija projektnoga tima

Ovim se kriterijem uzima u obzir opseg partnerstva, razmjena znanja unutar partnerstva i distribucija uloga i odgovornosti u pogledu ciljeva aktivnosti.

10     

aktivnost 3:

broj 

kriteriji

definicije

maks. bodova 

1. 

važnost i europska dimenzija kao dodana vrijednost 

Ovim se kriterijem procjenjuje važnost sadržaja aktivnosti uključujući europsku dimenziju u pogledu ciljeva Poziva za podnošenje projektnih prijedloga. 

30     

2. 

kvaliteta sadržaja i aktivnosti 

Ovim se kriterijem procjenjuje prikladnost metodologije za ostvarivanje ciljeva te poslovni model, inovativni aspekti, marketinška strategija, izvedivost i isplativost.

40     

3. 

širenje rezultata projekta, učinak i održivost

Ovim se kriterijem ocjenjuje širenje rezultata projekta u pogledu osiguranja razmjene informacija/transparentnosti, utjecaja potpore na moguću publiku europskih audiovizualnih djela i strategija za veću održivost aktivnosti.  

20     

4. 

organizacija projektnoga tima 

Ovim se kriterijem uzima u obzir opseg partnerstva, razmjena znanja unutar partnerstva i distribucija uloga i odgovornosti u pogledu ciljeva aktivnosti. 

10     

Proračun

Ukupan proračun namijenjen za sufinanciranje projekata procijenjen je na 10,1 milijuna eura. 

Indikativna podjela među aktivnostima jest sljedeća:

 • aktivnost 1: indikativni iznos od 2,5 milijuna eura
 • aktivnost 2: indikativni iznos od 2,5 milijuna eura
 • aktivnost 3: indikativni iznos od 5,1 milijuna eura.

Agencija zadržava pravo neraspodjeljivanja svih raspoloživih sredstava.  

Napomena: rok prijave produžen je sa 7. travnja 2020. na 5. svibnja 2020. do 17 sati! 

Istekao rok prijave
22/09/2019

Rok za prijavu

 • 05/05/2020
Istekao rok prijave
06/11/2018

Rok za prijavu

 • 05/04/2019
Istekao rok prijave
19/12/2017

Rok za prijavu

 • 05/04/2018
Istekao rok prijave
28/11/2016

Rok za prijavu

 • 06/04/2017
Istekao rok prijave
19/04/2016

Rok za prijavu

 • 21/06/2016
Istekao rok prijave
03/07/2015

Rok za prijavu

 • 17/09/2015
Istekao rok prijave
24/04/2015

Rok za prijavu

 • 11/07/2014


Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
[email protected]