Prodajni zastupnici

U okviru posebnoga cilja poticanja transnacionalnoga optjecaja filmova, jedan je od prioriteta Potprograma MEDIA sljedeći:

 • podupiranje kinematografske distribucije transnacionalnim marketingom, brendiranjem, distribucijom i prikazivanjem audiovizualnih djela.

Potprogramom MEDIA podupire se:

 • uspostava sustava potpore za distribuciju nenacionalnih europskih filmova u kinima i na svim drugim platformama te za međunarodne prodajne aktivnosti, prije svega titlanje, sinkronizaciju i zvučni opis audiovizualnih djela.

Što je novo?

Uvođenjem novih natječajnih smjernica od 1. 1. 2014. dolazi do sljedećih promjena u okviru potpore međunarodnim prodajnim zastupnicima europskih kinematografskih filmova:

 • prije ispunjavanja prijavnice u elektroničkom obliku potrebno je registrirati se na Portalu za obrazovanje, audiovizualne djelatnosti, kulturu, građanstvo i volonterstvo kako bi se dobio tzv. identifikacijski kod, koji će biti zatražen prilikom ispunjavanja prijavnice.

Rok za podnošenje prijave

 • stvaranje potencijalnih sredstava: 7.11.2019.

Prijedlozi se dostavljaju najkasnije do 12.00 sati (podne prema bruxelleskome vremenu) na dan određenoga roka, putem elektroničkoga obrasca prijave (e-obrasca). Neće se prihvatiti nijedan drugi način podnošenja prijave. Podnositelji prijave moraju osigurati dostavu svih dokumenata zatraženih u e-obrascima. 

Prihvatljive aktivnosti

Program za prodajne zastupnike odvija se u dvjema fazama:

 • stvaranje potencijalnih sredstava koja će se izračunati u skladu s međunarodnim prodajnim uspjehom tvrtke na europskome tržištu u referentnome razdoblju (2014. – 2018.)
 • dodatno ulaganje potencijalnih sredstava koja na taj način stvara svaka tvrtka:
 1. modul: minimalna jamstva ili predujmi plaćeni za međunarodna prodajna prava za nove europske nenacionalne filmove
 2. modul: marketing i promidžba na tržištu za nove predstavljene nenacionalne europske filmove

Aktivnosti smiju trajati najviše 24 mjeseca.

Film mora većinski producirati producentska tvrtka – jedna ili više njih –osnovana u zemlji koja sudjeluje u Potprogramu MEDIA i mora biti napravljen uz znatno sudjelovanje stručnjaka iz te zemlje. Film mora biti novi igrani, animirani ili dokumentarni film duži od 60 minuta i mora biti iz zemlje koja nije zemlja distribucije. Film ne smije postojati u drugome obliku (opera, koncert, performans itd.) ili u oglašavanju. Kako bi film bio prihvatljiv, njegovo autorsko pravo ne smije biti uspostavljeno prije 2014.  

Kriteriji za dodjelu sredstava

Potencijalna sredstva dodijelit će se prihvatljivim europskim prodajnim zastupnicima na temelju njihova uspjeha na europskim tržištima (odnosno u zemljama koje sudjeluju u Potprogramu MEDIA) za vrijeme referentnoga razdoblja (2014. – 2018.). Potpora će biti u obliku potencijalnih sredstava koja su dostupna prodajnim zastupnicima za daljnja ulaganja u nove nenacionalne europske filmove.  

Sredstva se mogu dodatno uložiti u:

 1. pokrivanje minimalnih prodajnih jamstava za nove europske nenacionalne filmove
 2. pokrivanje troškova promidžbe i marketinga za nove europske nenacionalne filmove.  

Proračun

Ukupan raspoloživi proračun iznosi 3,500.000 eura.

Financijski doprinos Unije ne smije premašiti 60 % ukupnih prihvatljivih troškova, ovisno o vrsti dodatnoga ulaganja. 

Istekao rok prijave
22/09/2019

Rok za prijavu

 • 07/11/2019
Istekao rok prijave
28/07/2018

Rok za prijavu

 • 15/01/2019
Istekao rok prijave
27/03/2017

Rok za prijavu

 • 03/10/2018
 • 16/06/2017
Istekao rok prijave
13/04/2016

Rok za prijavu

 • 03/10/2017
 • 16/06/2016
Istekao rok prijave
13/03/2015

Rok za prijavu

 • 01/03/2017
 • 18/06/2015
Istekao rok prijave
20/12/2013

Rok za prijavu

 • 01/03/2016
 • 18/06/2014
Istekao rok prijave
23/03/2013

Rok za prijavu

 • 18/06/2013
Istekao rok prijave
11/04/2012

Rok za prijavu

 • 01/03/2014
 • 18/06/2012
Istekao rok prijave
19/04/2011

Rok za prijavu

 • 01/03/2013
 • 17/06/2011


Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
[email protected]