Mreža kina

U okviru posebnoga cilja promicanja transnacionalnog optjecaja, jedan je od prioriteta Potprograma MEDIA:

 • transnacionalno i internacionalno djelovanje i promicanje transnacionalnoga kretanja i mobilnosti.

Potprogramom MEDIA pruža se potpora za:

 • stvaranje i djelovanje kinematografske mreže.

Što je novo?

Uvođenjem novih natječajnih smjernica od 1. 1. 2014. dolazi do sljedećih promjena u okviru potpore za distribuciju nenacionalnih europskih filmova ‒ Program za prodajne zastupnike:

 • prije ispunjavanja prijavnice u elektroničkom obliku potrebno je registrirati se na Portalu za obrazovanje, audiovizualne djelatnosti, kulturu, građanstvo i volonterstvo kako bi se dobio tzv. identifikacijski kod, koji će biti zatražen prilikom ispunjavanja prijavnice.

Rok za dostavu prijave

Rok za podnošenje prijava jest 15. srpnja 2020. 

Prijedlozi se moraju podnijeti do navedenoga roka putem obrasca za prijavu objavljenoga na internetskim stranicama Agencije. Neće biti prihvaćen nijedan drugi način prijave. Podnositelji prijava osiguravaju da su svi dokumenti koji su zatraženi i spomenuti u prijavi podneseni.  

Podnositelji prijava koji ispunjavaju uvjete

Inicijativa je namijenjena kinematografskim mrežama. Kinematografska mreža grupa je europskih nezavisnih kinematografa koji razvijaju, putem pravno ustanovljenoga tijela za koordinaciju, zajedničke aktivnosti u području prikazivanja i promicanja europskih filmova. Ovo tijelo za koordinaciju osobito osigurava rad sustava za komunikaciju i razmjenu informacija među kinematografima. Da bi bila prihvatljiva, kinematografska mreža mora predstavljati barem 100 kinematografa koji se nalaze u barem 20 zemalja sudionica Potprograma MEDIA. 

Prihvatljive aktivnosti

Kinematografske mreže trebaju omogućiti sljedeće aktivnosti:

 • umrežavanje: informiranje, animaciju i komunikaciju
 • osiguravanje financijske potpore kinematografima koji sudjeluju u programu za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u nastavku
 • promidžbu i prikazivanje europskih filmova
 • obrazovanje kinematografske publike, naročito mlade
 • promidžba i marketing u suradnji s ostalim distribucijskim platformama (televizije, VOD platforme). 

Trajanje projekta i razdoblja prihvatljivosti troškova iznosi 12 mjeseci i teče od 1. siječnja do 31. prosinca. 

Proračun

Ukupan raspoloživi proračun iznosi 15,900.000 eura . Bespovratna sredstva EU-a ograničena su na najvišu stopu sufinanciranja od 50 % prihvatljivih troškova. 

Istekao rok prijave
30/10/2019

Rok za prijavu

 • 15/07/2020
 • 28/05/2020
Istekao rok prijave
25/03/2018

Rok za prijavu

 • 31/05/2018
Istekao rok prijave
22/09/2019

Rok za prijavu

 • 28/05/2020
Istekao rok prijave
13/04/2016

Rok za prijavu

 • 08/06/2016
Istekao rok prijave
20/12/2013

Rok za prijavu

 • 27/06/2014


Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
[email protected]