Automatska

Potpora za distribuciju nenacionalnih filmova ‒ Program automatske potpore kinematografima.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE 

Rok za slanje prijave:

 • 8. 9. 2020. (potpora distributerima)
 • 29.10.2020. (potpora prodajnim zastupnicima)

Prijedlozi se moraju dostaviti najkasnije do 17 sati (prema bruxelleskom vremenu) putem elektroničkog obrasca prijave (e-obrasca).

CILJEVI I OPIS

U okviru posebnoga cilja promicanja transnacionalnoga optjecaja europskih filmova jedan je od prioriteta Potprograma MEDIA:

 • podupiranje distribucije u kinima transnacionalnim marketingom, brendiranjem, distribucijom i predstavljanjem audiovizualnih projekata.

Potprogramom MEDIA podupire se:

 • uspostava sustava potpore za distribuciju nenacionalnih europskih filmova u kinima i putem svih drugih platforma, kao i za aktivnosti međunarodne prodaje, a posebno titlanje, sinkronizaciju i zvučni opis audiovizualnih djela.  

PODNOSITELJI PRIJAVA KOJI ISPUNJAVAJU UVJETE

Podnositelji prijava moraju biti europski kinematografski distributeri koji su uključeni u komercijalnu aktivnost prikazivanja filma u kinima sa svrhom njegova približavanja široj publici i čije aktivnosti pridonose ostvarenju gore navedenih ciljeva.  

Podnositelji prijava moraju biti osnovani u jednoj od država koje sudjeluju u Potprogramu MEDIA i moraju biti u izravnome ili većinskome vlasništvu državljana tih država.  

PRORAČUN

Ukupan raspoloživi proračun iznosi 27.850.000,00 eura.

Financijski doprinos Unije ne smije premašiti 60 % ukupnih prihvatljivih troškova.

Istekao rok prijave
22/09/2019

Rok za prijavu

 • 29/10/2020
 • 08/09/2020
Istekao rok prijave
07/11/2018

Rok za prijavu

 • 05/09/2019
Istekao rok prijave
17/06/2018
Broj natječaja: EACEA/05/2018

Rok za podnošenje prijave produžen do 8. studenoga 2018. Izmijenjene su i smjernice za prijavu u članku 9 – kriteriji za dodjelu sredstava (Section 9 – Award criteria - calculation tables).

Rok za prijavu

 • 08/11/2018
Istekao rok prijave
15/12/2016

Rok za prijavu

 • 01/08/2018
 • 28/04/2017
Istekao rok prijave
12/02/2016

Rok za prijavu

 • 01/08/2017
 • 29/04/2016
Istekao rok prijave
12/12/2014

Rok za prijavu

 • 02/08/2016
 • 30/04/2015
Istekao rok prijave
20/12/2013

Rok za prijavu

 • 31/07/2015
 • 30/04/2014
Istekao rok prijave
20/11/2012

Rok za prijavu

 • 01/10/2014
 • 30/04/2013
Istekao rok prijave
29/02/2012

Rok za prijavu

 • 01/10/2013
 • 18/06/2012
Istekao rok prijave
19/04/2011

Rok za prijavu

 • 01/10/2012
 • 17/06/2011


Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
[email protected]