Digitalno povezivanje kultura i audiovizualnih sadržaja

Međusektorski potprogram Kreativne Europe objavio je prvi poziv za potporu digitalnom povezivanju kultura i audiovizualnih sadržaja (EACEA/06/2019), koji je namijenjen projektima na prijelazu između kulturnog i kreativnog sektora (uključujući audiovizualne industrije) s naglaskom na inovativnim tehnologijama.

 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE 

Prijedlozi se moraju podnijeti do 20. lipnja 2019. u 12:00 sati (podne po lokalnom vremenu u Bruxellesu) na elektroničkom obrascu za podnošenje prijave (e-obrascu).

PRIHVATLJIVI PODNOSITELJI PRIJAVA

Prijedlog mora podnijeti konzorcij koji se sastoji od najmanje triju pravnih subjekata iz triju različitih zemalja sudionica Programa Kreativna Europa, u kojem su zastupljena raznolika stručna znanja iz nekoliko kulturnih i kreativnih sektora, uključujući audiovizualni.

Prijavitelji mogu biti sljedeće institucije:

  • neprofitne organizacije (javne ili privatne)
  • javne uprave (državne, regionalne, lokalne)
  • međunarodne organizacije
  • sveučilišta
  • obrazovne ustanove
  • istraživački centri
  • poslovni subjekti koji ostvaruju dobit.

Fizičke osobe nisu prihvatljive, osim ako imaju status samozaposlene osobe ili jednakovrijedan status (tj. status samostalnog poduzetnika), pri čemu društvo nema pravnu osobnost odvojenu od one fizičke osobe.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Projekti koji sadržavaju audiovizualni aspekt i aspekt nove digitalne tehnologije, koji će se provoditi barem u jednom od sljedećih područja: muzejima, izvedbama uživo i/ili kulturnoj baštini.

Potpora će se dati projektima:

a) što sadržavaju nove oblike stvaralaštva kojima se povezuju različiti kulturni i kreativni sektori, uključujući audiovizualni sektor, uz primjenu inovativnih tehnologija, uključujući virtualnu stvarnost

ili

b) kojima se potiče primjena inovativnog međusektorskog pristupa i alata za lakši pristup, distribuciju, promidžbu i/ili unovčenje kulturnih sadržaja i kreativnosti, uključujući kulturnu baštinu.

PRORAČUN

Ukupni raspoloživi proračun iznosi 1,75 milijuna eura.

Financijski doprinos Unije ne smije premašiti 60 % ukupnih prihvatljivih troškova djelovanja.

Najmanji je iznos zatraženih bespovratnih sredstava 150.000 eura po projektu.

Projekti za koje se zatraži manje od 150.000 eura neće se smatrati prihvatljivima.Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
[email protected]