Istekao rok prijave
12/09/2009

Radionica EAVE European Producers Workshop 2010

Rok za prijavu

  • 15/10/2009

Vrijeme i mjesto

ožujak –  studeni 2010.

Dodatne informacije

Kontakt

Kristina Trapp
mob.: +352 661 50 55 26
tina@eave.org

EAVE
238c, rue de Luxembourg
L - 8077 Bertrange
tel.: +352 44 52 10 1
fax: +352 44 52 10 70

Više informacija

Radionice Eave Producers Workshops  program je profesionalnog usavršavanja u trajanju od godine dana namijenjen europskim producentima audiovizualnih djela, a organiziran je u okviru triju sedmodnevnih radionica na engleskom jeziku koje će se održati kako je niže navedeno (točni datumi naknadno će biti utvrđeni):

  • Radionica 1: Luksemburg - ožujak
  • Radionica 2: Sevilja (Španjolska) - lipanj
  • Radionica 3: Beograd (Srbija) - listopad/studeni

Na radionicama će oko pedeset polaznika biti raspoređeno u četiri skupine, a svaka od njih imat će iskusnog producenta kao voditelja. Ovaj grupni rad omogućit će polaznicima razmjenu znanja i iskustava te dobro međusobno upoznavanje. Ostale aktivnosti uključuju plenarni rad, studije slučaja, individualne sastanke s analitičarima scenarija i stručnjacima u ovom sektoru te edukaciju o metodama uvjeravanja i pregovaranja.

Polaznici se mogu prijaviti sa svojim projektima ili bez projekata.
Većina projekata, no ne i svi, su srednje i niskobudžetni igrani i dokumentarni filmovi. Projekti pripadaju brojnim žanrovima i formama.
U trenutku prijave filmski projekti moraju biti u fazi barem naprednog scenoslijeda („treatment”) ili prve verzije. Dokumentarni filmovi trebali bi biti u obliku koherentnog prikaza/scenoslijeda („treatment”) s možda i nešto snimljenog materijala. Producent mora imati sva prava na razvoj i produkciju projekta. 

Kotizacija

Plaćanje prilikom prijave:
Naknada za prijavu: 150 eura

Plaćanje nakon odabira:
Kotizacija za podnositelje prijave iz zemalja u kojima se provodi Program MEDIA:
Polaznici s projektom: 2.750 eura
Polaznici bez projekta: 1.750 eura
Pisci u Radionici 1 i 2: dodatno 500 eura za svaku radionicu

Plaćanje prije svake pojedine radionice:
Naknada za konferencijske troškove po radionici (uključuje smještaj i puni pansion): 1.300 eura

Napomena

Zahvaljujući suradnji EAVE-a i regionalnih fondova Austrije i Njemačke,
EAVE će za sudjelovanje hrvatskih producenata dodijeliti stipendije kojima će djelomično pokriti troškove sudjelovanja.Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
martina.petrovic@mediadesk.hr