Istekao rok prijave
12/08/2020

CARTOON Springboard 2020.

Rok za prijavu

  • 04/09/2020

Vrijeme i mjesto

27. – 29. listopada 2020., Valencija (Španjolska)

Dodatne informacije

Više informacija

CARTOON Springboard novo je događanje namijenjeno pitchingu i seminar zasnovan na projektima koji će se održavati u Valenciji 27. – 29. listopada 2020. Cilj je omogućiti mladim talentima europskih škola animacije predstavljanje i usavršavanje vlastitih projekata pred vijećem stručnjaka audiovizualnog svijeta. Događanje će se temeljiti na didaktičkim prezentacijama ključnih animacijskih stručnjaka (distributera, producenata, urednika TV programa, digitalnih igrača) i pitchevima odabranih talenata koji dolaze iz cijele Europe.

Prihvatljivi prijavitelji:

• europski mladi talenti koji žele razviti i testirati svoje nove animacijske projekte za međunarodno tržište i/ili su u potrazi za distribucijom;

• mladi talenti koji su diplomirali animaciju u posljednjih pet godina.

Prihvatljivi projekti:

• TV specijali (najkraćeg trajanja od 26 minuta)

• TV ili internetske serije

• dugometražni filmovi (najkraćeg trajanja od 60 minuta)

• animirani projekti namijenjeni mješovitim medijskim vrstama.

Kratkometražni filmovi nisu prihvatljivi.

Prezentacije projekata za prijavu moraju biti priložene u PDF-u na engleskom jeziku (između 10 i 20 stranica) te sadržavati sljedeće elemente:

• naslovnu stranicu s imenom projekta, kontaktima i fotografijom projekta poput postera za dugometražni film;

• redateljevu koncepciju/bilješku o namjeri koja objašnjava temu projekta i autorovu motivaciju (najviše dvije stranice);

• detaljno objašnjenje razvijanog sadržaja poput opisa glavnih likova i proširenog scenoslijeda (treatmenta);

• fotografije projekta i njegovih grafičkih elemenata (jedna horizontalna i jedna kockasta fotografija visoke rezolucije od 300 dpi-ja u .jpeg-u potrebne za digitalnu publikaciju događanja).

Događanje je otvoreno i za mlade talente koji još nemaju projekt, ali razvijaju ideju o budućem te su spremni naučiti umijeće pitchinga i pripreme projekata.

Kotizacija za sudionike, neovisno o tome imaju li projekt, iznosi 250 eura, a uključuje tri noćenja te tri ručka i dvije večere.

Prijave se zaprimaju do 4. rujna 2020. putem poveznice.Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
martina.petrovic@mediadesk.hr