Pravne napomene i uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja MEDIA deska Hrvatske

Opći uvjeti

Korištenjem MEDIA deska Hrvatske prihvaćate ove uvjete korištenja.

Prihvaćanjem ovih uvjeta suglasni ste da MEDIA desk Hrvatske koristite isključivo za zakonite namjene i na način koji ne ugrožava, ograničava ili sprječava korištenje trećoj strani. To obuhvaća, ali se ne ograničava, na sve radnje koje mogu izazvati neugodu, uznemirenost i druge neželjene situacije, uključujući ometanje komuniciranja s MEDIA deskom Hrvatske na bilo koji način.

Informacije koje se prikupljaju na MEDIA desku Hrvatske koristit će se interno za sljedeće svrhe:

  • poboljšanje sadržaja na MEDIA desku Hrvatske,
  • prilagodbu sadržaja i izgleda MEDIA desku Hrvatske,
  • informiranje korisnika (uz njihovu suglasnost) o novostima na MEDIA desku Hrvatske,
  • kontaktiranje s korisnicima radi poboljšanja MEDIA deska Hrvatske.

Prikupljene informacije ne daju se na uvid, niti se razmijenjuju, s drugim organizacijama izvan sustava pripreme i uređivanja MEDIA deska Hrvatske.

Povezivanje s MEDIA deskom Hrvatske

Na svoje internetske stranice smijete stavljati poveznicu na MEDIA desk Hrvatske i u tu svrhu koristiti i logotip programa MEDIA kao što je navedeno u Dodatnim informacijama, u djelu o uporabi logotipa. Ako želite povezati svoje internetske stranice s dubljim razinama sadržaja na stranicama, pošaljite nam odgovarajuću poruku koristeći poveznicu Kontakt, koju ćete naći na većini stranica MEDIA deska Hrvatske.

Zaštita od virusa

MEDIA desk Hrvatske polaže punu pozornost na pregled i testiranje materijala koji objavljujemo. Vaša je odgovornost da učinite sve potrebno za korištenje raspoloživih načina zaštite od virusa ili drugih opasnosti koje proizlaze iz korištenja interneta. Mudro je koristiti odgovarajuću zaštitu za sve materijale koje skidate s interneta.

Ostalo

Objavljeni sadržaji pripremaju se na temelju raspoloživih informacija od mjerodavnih izvora. MEDIA desk Hrvatske nastoji da prikazani sadržaj u najvećoj mogućoj mjeri daje potpunu i točnu informaciju, a jedna od važnih aktivnosti je stalni razvoj i poboljšanje mehanizama i organizacije s ciljem uspostave trajnih postupaka radi osiguranja potpune i mjerodavne informacije. To je postupak u kojem nam i vi možete pomoći dojavom o eventualnim nepotpunim ili netočnim informacijama, odnosno nedosljednoj primjeni objavljenog u praksi, te prijedlozima o uvrštenju novih sadržaja. Molimo da i u tu svrhu koristite poveznicu Kontakt, koju ćete naći na većini stranica MEDIA deska Hrvatske.

Niti jedan prijenos informacija preko interneta ne može se smatrati potpuno sigurnim. Iako težimo tomu da osiguramo najveću moguću razinu sigurnosti, ne možemo jamčiti za sigurnost razmjene podataka između vas i MEDIA deska Hrvatske.

MEDIA desk Hrvatske ne odgovara za sadržaje na stranicama na koje se povezuje, s obzirom na to da ne može utjecati na njihov sadržaj. Isto tako ne odgovaramo za raspoloživost tih stranica. I u ovom slučaju, ako uočite da postoje problemi sa stranicama na koje se povezujemo, molimo da nam odmah dojavite sa što točnijim opisom problema putem poveznice Kontakt, koju ćete naći na većini stranica MEDIA deska Hrvatske.

Zaštita vaših podataka

Politika zaštite osobnih podataka

Svako korištenje stranica MEDIA desk Hrvatske podložno je uvjetima i pravilima opisanim u ovom članku.

MEDIA desk Hrvatske poštuje privatnost posjetitelja na ovim stranicama i prikupljat će osobne podatke kao što su ime, adresa, telefonski broj ili adresa elektroničke pošte samo kad nam se dobrovoljno dostave ponuđenim internetskim obrascima ili drugim načinom komunikacije.

MEDIA desk Hrvatske također prikuplja podatke o korištenju stranica (u računalnom žargonu cookies, u prijevodu s engleskog kolačići) i druge tehnike bilježenja korištenja stranica (uključujući Javascript).

Prikupljene podatke ćemo koristiti kako bismo udovoljili pojedinačnim zahtjevima korisnika te kako bismo mogli pružiti internetske usluge koje je korisnik zatražio.

MEDIA desk Hrvatske neće prenositi prikupljene podatke trećoj strani bez pristanka korisnika.

Svaka promjena u politici zaštite podataka bit će objavljena na ovoj stranici MEDIA deska Hrvatske.

Vaš odziv i mišljenje

U slučaju da nam opcijom Kontakt ili Newsletter dostavite svoju poruku i adresu e-pošte, ta poruka može biti proslijeđena odgovarajućoj službi radi odgovora.

Sve takve poruke bit će korištene isključivo za poboljšanje MEDIA deska Hrvatske ili razvoja novih sadržaja ili usluga u budućnosti.

Podaci o korištenju stranica

Kolačići (cookies)

Kolačići su kratki digitalni zapisi koji nastaju prilikom vašeg posjeta i koje MEDIA desk Hrvatske pohranjuje na Vašem računalu u odgovarajuću mapu dokumenata i ne sadrže osobne podatke o korisniku, niti se mogu koristiti za identifikaciju pojedinog korisnika. Zapisivanje kolačića možete isključiti na svom pregledniku, pri čemu se određene prilagodbe sučelja neće automatski primijeniti pri vašem sljedećem posjetu.

Javascript

MEDIA desk Hrvatske koristi ovu tehniku za praćenje redoslijeda odabira stranica, odnosno načina korištenja stranica. Informacija se koristi za promjene načina prikaza stranica i informacija na njemu. Pri tome se ne prikupljaju osobni podaci o korisnicima. Tu je opciju također moguće isključiti u vašem pregledniku.

Što se događa pri povezivanju na druge stranice?

MEDIA desk Hrvatske sadrži poveznice na vanjske stranice. Pri tome se nikakve informacije opisane u ovom odjeljku ne prenose izvan MEDIA deska Hrvatske. Obratite pozornost na to da prelaskom na drugu stranicu vrijedi politika privatnosti te stranice.

Autorska i srodna prava

Zaštita prava

Copyright © 2007 MEDIA desk Hrvatske.

Sva prava nad svim objavljenim sadržajima na stranicama MEDIA desk Hrvatske, koji uključuju, no nisu ograničeni na slike, tekstove i softver, pridržava MEDIA desk Hrvatske.

Sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07), kao vlastita intelektualna tvorevina, zaštićena je i baza podataka s obzirom na izbor i raspored sadržaja na stranicama.

Tekstovi s ovih stranica smiju se prenositi bez posebne dozvole, uz navođenje izvora. Tekstovi se ne smiju koristiti na način koji bi mogao promijeniti smisao ili značenje izvornika.

Grafički materijali, fotografije i multimedija

Svo znakovlje, logotipovi, fotografije i drugi grafički ili multimedijski sadržaj su zaštićeni i smiju se prenositi isključivo uz pisanu dozvolu, osim u slučajevima koji su opisani u Uvjetima korištenja MEDIA deska Hrvatske.

U svim ostalim slučajevima pridržana su sva prava vlasnika i ta vrsta sadržaja ne smije se kopirati, reproducirati, niti je dozvoljeno neposredno se povezivati na njih. Za materijale za koje su vlasnici autorskih prava treće osobe dozvola za reprodukciju i korištenje mora se ishoditi od vlasnika.Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
[email protected]