26/03/2020

Webinar "Digitalno povezivanje kultura i audiovizualnih sadržaja" u organizaciji DKE - Ureda MEDIA Hrvatske!

U organizaciji DKE ‒ Ureda MEDIA Hrvatske održat će se webinar koji se odnosi na poziv Digitalno povezivanje kultura i audiovizualnih sadržaja. Događanje će se odvijati 14. travnja s početkom u 10:30 sati.

Međusektorski potprogram Kreativne Europe objavio je novi poziv za potporu digitalnom povezivanju kulture i audiovizualnih sadržaja (EACEA/28/2019), koji je namijenjen projektima na prijelazu između kulturnog i kreativnog sektora (uključujući audiovizualne industrije) s naglaskom na inovativnim tehnologijama.

Europska komisija predložila je da se unutar Međusektorskog potprograma Kreativne Europe za 2020. godinu uspostave kreativno-inovativni laboratoriji(creative innovative labs). Cilj je ove mjere omogućivanje potpore pilot-projektima koji potencijal međusektorske suradnje istražuju upravo u kontekstu kreativno-inovativnih laboratorija.

Riječ je, dakle, o projektima kojima se povezuju različiti kulturni i kreativni sektori, uključujući audiovizualni, uz uporabu inovativnih tehnologija, pod kojima se podrazumijeva virtualna stvarnost. Projekti su to kojima se potiče primjena novih, originalnih i osebujnih oblika međusektorske suradnje i alata za lakši pristup, distribuciju, promidžbu i/ili unovčenje kulturnih sadržaja i kreativnosti, kao i kulturne baštine.

Sudionici webinara moći će steći detaljniji uvid u smjernice poziva, bit će upućeni u pravi trenutak za pripremu i prijavu vlastitog projekta na temelju poziva Potprograma MEDIA te će im biti pružena pojašnjenja u pogledu bitnih aspekata ispunjavanja prijavnica, uz isticanje najvažnijih segmenata primjera dobre prakse.

Radi što bolje pripreme za webinar važno je imati uvid u smjernice poziva:
Digitalno povezivanje kultura i audiovizualnih sadržaja

Kako bismo svima vama koji ste zainteresirani za prijavu na temelju ovog poziva na vrijeme proslijedili upute za pristup webinaru, pozivamo vas da nam, najkasnije do 13. travnja o. g., pošaljete svoje kontakte, uključujući adresu e-pošte, na: martina.petrovic@mediadesk.hr.

Vaš DKE – Ured MEDIA Hrvatske!Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
martina.petrovic@mediadesk.hr