22/07/2019

Usvojena Weimarska deklaracija!

DKE – Ured MEDIA Hrvatske sudjelovao je u trećem izdanju foruma KIDS Regio čiji je rezultat bio usvajanje Weimarske deklaracije. Forum se održavao u Weimaru, u Njemačkoj, 27. i 28. lipnja o. g. pod naslovom Povezivanje točkica – prema vitalnoj europskoj kulturi filma za djecu.

Dodatne informacije

Interaktivno-interdisciplinarni koncept Foruma omogućio je usvajanje prijedloga sudionika kojima se obraćaju nacionalnim, regionalnim i europskim političarima i zakonodavcima te udruženjima i institucijama s područja filma pozivajući ih da učine što god je u njihovoj moći kako bi aktivno promicali razvoj, pristup, vidljivost i promidžbu europskog filma za djecu u duhu Weimarske deklaracije.

Sudionici Foruma složili su se u pogledu svih potonjih pet točaka akcijskog plana čiji je cilj podrška dugometražnim igranim filmovima za djecu:

  1. širenje i poboljšanje istraživanja i podataka,
  2. naglasak na suradnjama, mrežama i lobiranju,
  3. jačanje (su)razvoja i (ko)produkcija,
  4. provedba distribucije i marketinga,
  5. poboljšanje obrazovanja i pristupa.

Projekt 15+ predstavljao je misao vodilju tijekom odvijanja Foruma. Uzimajući u obzir da djeca čine 15 % cjelokupnog europskog stanovništva, potrebno je osigurati najmanje 15 % financiranja, prikazivanja i školskog kurikuluma posvećenog europskom filmu za djecu.

Naime, prema Eurostatu 2018. godine u 28 zemalja članica živjelo je 512,7 milijuna stanovnika, od kojih je 15 % mlađe od 15 godina. Europski audiovizualni opservatorij navodi prosječan broj od 1119 dugometražnih igranih filmova nastalih između 2014. i 2017. godine u Europskoj uniji. U istom razdoblju godišnje je u prosjeku producirano 78 dugometražnih igranih filmova za djecu, što znači tek 6,97 % (prema podacima Europskog udruženja za dječji film [ECFA], u suradnji s dr. Steffi Ebert sa Sveučilišta Martin Luther Halle-Wittenberg).

Na tragu Erfurtske deklaracije iz 2009. godine 80 profesionalaca iz 24 zemlje postiglo je dogovor – proveden i omogućen uz pomoć mreže KIDS Regio – o tome da je potpora filmu za djecu, s posebnim naglaskom na autorskim dugometražnim igranim filmovima, potrebna jer:

  • takvi filmovi čine ključan dio koncepta kulturne raznolikosti i predstavljaju važan alat medijske pismenosti te osobnog kulturnog obrazovanja, osobito u pogledu prenošenja vrijednosti;
  • autorske priče mogu nas dovesti do novog narativa koji rađa čitav niz žanrova, tema i stilova, kao i različitih oblika pripovijedanja.

Citirajući dijelove Weimarske deklaracije, naposljetku je bitno istaknuti sljedeće:

 „Europski film može prikazati raznolikost, utjeloviti je za (buduće) građane i na taj način njegovati europski identitet. Opće je prihvaćeno da je potrebna napredna kulturna promjena kako bi gledanje filmova za djecu iz različitih kultura mladima postalo normalno. Djeca su publika današnjice i sutrašnjice te zaslužuju višeslojan kvalitetan sadržaj koji će njih, njihove potrebe, stavove i snove shvatiti ozbiljno. Film za djecu funkcionira kao kulturno dobro visoke društvene važnosti i zato je bitno mladu publiku upoznati i s različitim kulturama i s europskim filmom.“

Pružanjem podrške Weimarskoj deklaraciji pridonijet ćemo sigurnom i kvalitetnom filmskom ozračju namijenjenom djeci, koja čine našu publiku današnjice i sutrašnjice!

Vaš DKE – Ured MEDIA Hrvatske!Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
martina.petrovic@mediadesk.hr