09/12/2011

USVOJEN PROGRAM KREATIVNA EUROPA ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2020. GODINE!

Programi MEDIA, Kultura i Mundus u razdoblju od 2014. do 2020. godine povezat će se u program jedinstvenoga naziva Kreativna Europa.

Dodatne informacije

Programi MEDIA, Kultura i Mundus u razdoblju od 2014. do 2020. godine povezat će se u program jedinstvenoga naziva Kreativna Europa. Za potporu kulturnim i kreativnim područjima dodijeljena su financijska sredstva u ukupnome iznosu od 1,8 milijardi eura. 

Za filmski i audiovizualni sektor izdvajat će se tako 900 milijuna eura (u odnosu na 755 milijuna eura dodijeljenih Programu MEDIA 2007 za razdoblje od 2007. do 2013. godine), s time da je dodatnih 5 milijuna eura predviđeno za projekte Programa MEDIA Mundus.

Povjerenica Europske komisije Androulla Vassiliou pojasnila je nastojanja novoga programa: „Kulturne i kreativne industrije susreću se s jednakim izazovima, uzrokovanima rascjepkanošću tržišta zbog kulturne i jezične raznolikosti, globalizacijom i digitalizacijom, kao i s jednakim poteškoćama prilikom potraživanja bankovnih kredita, odnosno zajmova. Također imaju iste potrebe kada govorimo o očuvanju i promidžbi kulturne i jezične raznolikosti te osnaživanju vlastite konkurentnosti kako bi se pridonijelo osiguravanju i što većem rastu radnih mjesta za navedena područja.“

Program Kreativna Europa posebnu će pozornost posvetiti digitalizaciji malih i nezavisnih kina te podršci prijevodu i titlovanju europskih filmova. S tim u svezi, Doris Pack, predsjednica Odbora za kulturu i obrazovanje pri Europskome parlamentu, istaknula je sljedeće: „Troškovi digitalizacije prihvatljivi su jedino tzv. multipleksima, dok si ih mala i nezavisna kina jednostavno ne mogu priuštiti. Važno je poduprijeti ta ista mala kina jer itekako pridonose razvoju i osnaživanju kulturne raznolikosti.“Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
martina.petrovic@mediadesk.hr