10/11/2012

Rezultati natječaja

Na natječaju za digitalizaciju kina 14/2012,  Art-kino Croatia iz Rijeke  osiguralo je potporu u iznosu od 20.000 eura.

Do sada su potporu za digitalizaciju dobila sljedeća hrvatska kina: Kino  Europa iz Zagreba, Kino Urania iz Osijeka te Kino Karaman iz Splita u ukupnom iznosu od 60. 000 eura.

U kategoriji selektivne distribucije na natječaju 30/2011 čiji je rok bio 29. lipnja 2012., hrvatski distributeri su stekli ukupan iznos od 32.800 eura i to :

  • Continental d.o.o. – 11. 800 eura
  • Discovery d.o.o. – 19. 500 eura
  • Umjetnička organizacija Zagreb Film Festival – 1.500 eura


Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
martina.petrovic@mediadesk.hr