01/03/2017

Prezentacija/diskusija: Budućnost Potprograma MEDIA u „maloj“ zemlji

DKE – Ured MEDIA Hrvatske sudjeluje u 13. izdanju ovoga uglednog međunarodnog festivala dokumentarnoga filma, ali i njegovoj prepoznatljivoj radionici ZagrebDox Pro, jedinome hrvatskom programu usavršavanja koji se sufinancira sredstvima Potprograma MEDIA.

Prilika je to da se istakne kako su hrvatski korisnici u razdoblju od 2008. do 2013. osigurali iznos od 3,3 milijuna eura, a u razdoblju Programa Kreativna Europa ‒ Potprograma MEDIA, od 2014. do 2016., iznos od 2 milijuna eura. Bez obzira na spajanje dvaju potprograma ‒ Kultura i MEDIA ‒ u jedinstveni Program Kreativna Europa te bez obzira na uvođenje novih uvjeta različitih poziva i njihovih smjernica, Hrvatska je uvijek bila u samome vrhu kada se radi o kategorijama razvoja pojedinačnoga projekta i festivala, ali i o ukupnome iznosu potpore.

Hrvatski su korisnici, a slična je situacija i s korisnicima iz ostalih „malih“ zemalja, najuspješniji u dobivanju sredstava unutar poziva koji se odnose na filmske festivale, razvoj pojedinačnih projekata, automatsku i selektivnu distribuciju, razvoj publike i kontinuirano usavršavanje. Naime, iz hrvatske perspektive od 14 poziva samo ih je 6 aktivnih! Razlog tomu nije korisnička nezainteresiranost, već otegotne okolnosti u ispunjavanju uvjeta 8 smjernica poziva Potprograma MEDIA.

Specifičnosti teritorija, odnosno geografskoga položaja, ograničeni izvori financiranja, jezična ograničenost te „prirodna suradnja“ u smislu koprodukcije sa susjednim i/ili „malim“ zemljama, sve su to čimbenici koji stoje u filmskome predznaku zemalja niskoga produkcijskog kapaciteta, a koji se najčešće, umjesto dodatnoga bodovanja, zbog nedostatnoga razumijevanja poteškoća ne uzimaju dovoljno u obzir i ne vrednuju adekvatno.

Argumenti su to što govore u prilog mišljenju da su potrebne izmjene poziva Potprograma MEDIA kao i različiti mehanizmi olakšavanja pristupa njima iz perspektive „malih“ zemalja. Također je nužno poboljšati načine osnaživanja „vidljivosti“ zemalja niskoga produkcijskog kapaciteta u okviru projekata koji dolaze iz „velikih pet“. Ponajprije je to potrebno zato što rezultati i praksa ukazuju da znatan nerazmjer između odobrenih sredstava za projekte iz „malih“ zemalja i „velikih pet“ pridonosi ugrožavanju europske kulturne raznolikosti, bogatstva europskoga jezičnog izričaja te poštovanja nacionalnoga unutar širega europskog kulturnog identiteta kao temeljnih načela europske opstojnosti i europskih kulturnih politika.

Martina Petrović, voditeljica DKE – Ureda MEDIA Hrvatske, vodit će prezentaciju-diskusiju koja će ujediniti novosti iz Programa Kreativna Europa – Potprograma MEDIA u kontekstu zemalja niskoga produkcijskog kapaciteta i objavu javne rasprave o budućnosti, odnosno nastavku Potprograma MEDIA.

Prezentacija-diskusija održat će se 3. ožujka 2017., s početkom u 17 sati, u Festivalskome centru Centra Kaptol, Nova ves 17, Zagreb.

Prezentacija-diskusija odvijat će se na engleskome jeziku.

Pozivamo vas da nam se pridružite u što većem broju te da i ove godine sudjelujete u još jednome ugodnom filmskom ozračju ZagrebDoxa!

Više informacija:

http://zagrebdox.net/hr/2017/zagrebdox_pro/o_zagrebdox_pro_u

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/consultations/creative-europe-2017-consultation_en

Vaš Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA Hrvatske!Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
martina.petrovic@mediadesk.hr