21/10/2008

Predstavljanje programa MEDIA na Zagreb Film Festivalu, 21. listopada 2008. godine

Cilj ovoga predstavljanja bilo je približiti program MEDIA hrvatskim filmskim stručnjacima pojašnjavajući ciljeve, sustave financiranja, prijavnice, smjernice te ulogu MEDIA deska.

Jedna od zadaća Hrvatskoga audiovizualnog centra bila je osnovati MEDIA desk Hrvatske, koji je uspostavljen kao Odjel u okviru Centra, javne ustanove što je nedavno osnovana Zakonom o audiovizualnim djelatnostima sa svrhom obavljanja audiovizualnih djelatnosti.

Zadaća je MEDIA deska Hrvatske sustavan rad na promidžbi i širenju informacija o programu MEDIA 2007 te pružanje savjetodavne pomoći svima onima koji žele sudjelovati u njemu.

Spomenuto predstavljanje organizirao je MEDIA desk Hrvatske u suradnji sa Zagreb Film Festivalom, a kao gost predavač pozvana je bila Sabina Žakelj, voditeljica MEDIA deska Slovenije. Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
martina.petrovic@mediadesk.hr