30/03/2020

Posljedice koronavirusa na provedbu Potprograma MEDIA!

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) donosi nove obavijesti za korisnike potpore Potprograma MEDIA čije su aktivnosti onemogućene zbog širenja virusa COVID-19.

Obavijest za korisnike/izvođače/stručnjake

U slučaju da je provođenje projekata ili ugovora onemogućeno kao posljedica širenja virusa COVID-19, prvi korak koji korisnici/izvođači/stručnjaci moraju poduzeti jest kontaktiranje s Izvršnom agencijom (EACEA-om) putem e-pošte odgovornog projektnog voditelja ili namjenske adrese natječajnog poziva kojim su ostvarili potporu te detaljno opisati probleme i njihov utjecaj na provedbu projekta.

U svakom slučaju primijenit će se sljedeće mjere fleksibilnosti:

1) Prihvatljivost troškova u tekućim radnjama ili ugovorima:

Ako su pojedinci koji bi trebali sudjelovati u aktivnostima mobilnosti, sastancima ili događanjima spriječeni u tome, primjerice zbog nedavnog kontakta s osobom oboljelom od virusa ili njihove prisutnosti u području koje se smatra visokorizičnim, EACEA može smatrati prihvatljivima* troškove putovanja ili smještaja koji se nisu mogli otkazati i koji se ne refundiraju iz drugih izvora, pod uvjetom da su korisnici/izvođači/stručnjaci predali odgovarajuću popratnu dokumentaciju vezanu uz taj slučaj (posebice da su zatražili povrat troškova i da je molba odbijena).

*Ako ispunjavaju opće uvjete prihvatljivosti utvrđene ugovorom/odlukom ili ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.

2) Ukoliko COVID-19 sprečava provedbu projekta ili ugovora:

Ako je izvršenje ugovora onemogućeno zbog djelovanja virusa COVID-19 (primjerice zbog nedostupnosti ključnog osoblja, nemogućnosti obavljanja posla u zoni zahvaćenoj virusom ili bilo kojeg drugog slučaja koji se može smatrati „višom silom“), EACEA može prihvatiti zamjenske aktivnosti ili odgodu izvedbe projekta. To bi se moglo učiniti putem opravdanog zahtjeva korisnika/izvođača/stručnjaka za izmjenu ugovora, uključujući produženje razdoblja provedbe projekta.

Dokumentacija:

Korisnici/izvođači/stručnjaci moraju prikupiti i čuvati relevantnu dokumentaciju koja će možda biti potrebna u kasnijoj fazi kako bi se dokazala i opravdala svaka donesena odluka koja ima utjecaja na provedbu projekta (osobito s financijskog stajališta). Nove obavijesti mogu uslijediti s obzirom na razvoj situacije.

*Informacije su preuzete sa službene stranice Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA).

Vaš DKE – Ured MEDIA Hrvatske!Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
martina.petrovic@mediadesk.hr