30/07/2021

Osvrt na okrugli stol „Nova Kreativna MEDIA: Pomaknimo naše granice!“ te na događanje „Hrvatska & MEDIA: prije i poslije“ u sklopu ovogodišnjeg Pulskog filmskog festivala

DKE – Ured MEDIA Hrvatske objavljuje osvrt na okrugli stol i događanje u sklopu Pulskog filmskog festivala koji su se održali 18. i 20. srpnja ove godine.

S namjenskim proračunom većim od 2,4 milijarde eura, a koji podrazumijeva trenutačnih 1,8 milijardi eura te dodatnih 0,6 milijardi eura, novi će Program Kreativna Europa 2021. – 2027. nastaviti promovirati kulturne i jezične raznolikosti, kulturnu baštinu i konkurentnost te omogućiti kulturnim i kreativnim organizacijama, kao i njihovim profesionalcima zajedničko stvaranje i prekograničnu suradnju s ciljem dosezanja šire publike, baveći se trenutačnim društvenim pitanjima te posebno podržavajući nove umjetnike.

Ukupno 58% od ukupnog proračuna Potprograma MEDIA bit će usmjereno na tri sveobuhvatna prioriteta:

• poticanje suradnje u cijelom lancu vrijednosti

• poticanje „ozelenjavanja“ (greening) tih sektora te

• poticanje uključivanja društvenih ciljeva, kao što su rodna ravnopravnost te kulturna i jezična raznolikost. 

Ako se osvrnemo na prethodno razdoblje Potprograma MEDIA 2014. – 2020., važno je istaknuti da su podržana 11.552 projekta u sklopu 14 poziva, i to s ukupnim iznosom od 737 milijuna eura. Od toga 57,6% pripada zemljama visokog kapaciteta, 31% zemljama srednjeg AV kapaciteta, a 11,4% zemljama niskog AV kapaciteta. 

Sudionici panela g. Krešimir Partl (državni tajnik pri Ministarstvu kulture i medija RH), g. Luís Chaby Vaz (predsjednik EFAD-a i ICA-e) i g. Christopher P. Marcich (ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra) propitkivali su na koji način možemo putem tri klastera Potprograma MEDIA (sadržaj, poslovanje i publika) dodatno osnažiti 1) jednak pristup potencijalnih prijavitelja svim pozivima Potprograma MEDIA (tzv. level playing field), 2) transparentnost donošenja odluka i rezultata te 3) vidljivost i raznolikost europskog filma u kontekstu cirkulacije, odnosno distribucije europskog filma. 

Uz vladinu/parlamentarnu podršku mobilizirani su nacionalni filmski i audiovizualni fondovi diljem Europe kako bi se poduzele mjere za ublažavanje negativnih posljedica pandemije prouzročene virusom COVID-19 za razne grane filmskog i audiovizualnog sektora. Neke mjere koje su filmske agencije poduzele vezane su za filmski i audiovizualni sektor u cijelosti, dok su druge ciljale specifične podsektore, odnosno produkciju, distribuciju i izlaganje, kao i događanja i festivale. 

Također, s obzirom na novonastale okolnosti koje su prouzročile zatvaranje kina i nemogućnost održavanja događanja u kreativnom i kulturnom sektoru, platforme na zahtjev doživjele su visoku popularnost i znatnu transformaciju. Usprkos dugogodišnjem postojanju platformi na zahtjev, one nikada nisu bile popularne i korištene u ovom obimu.

Dotaknuli su se i nove direktive vezane uz VOD (Video On Demand) platforme koje već uzimaju velik dio kolača kinima i nakladnicima.

Svi prisutni složili su se kako bi se penetracija takvih platformi na europsko tržište trebala zakonski regulirati tako da daju doprinos i lokalnoj nezavisnoj proizvodnji. Slijedom navedenog, svi sudionici okruglog stola složni su da bi Europska komisija trebala postaviti bolje i snažnije temelje za ravnopravnost svih država članica. Naime, prema novoj direktivi, svi pružatelji usluga na zahtjev, uz ostalo, trebali bi poštovati i obaveze poput nameta i investicijskih obaveza koje im postave pojedine zemlje. 

U fokusu drugog događanja „Hrvatska & MEDIA: prije i poslije“ bili su novi pozivi Potprograma MEDIA 2021. – 2027. Predstavljene su ključne smjernice poziva Potprograma MEDIA s fokusom na razvoj filmova i televizijskih djela (klaster za sadržaj), usavršavanje, pristup filmskim sajmovima (klaster za poslovanje), ali i pozive koji se odnose na festivale, mrežu kina (Europa Cinemas), razvoj publike i filmsko obrazovanje, a u sklopu klastera za publiku. 

U sklopu navedenog događanja predstavljena je i brošura u obliku videozapisa hrvatskog sudjelovanja u Potprogramu MEDIA „Ovako mi to radimo! 2014. – 2020.“ s fokusom na hrvatske rezultate i ukupan osigurani iznos od 7 milijuna eura. Ponosno želimo istaknuti da je u navedenom razdoblju sudjelovalo 70 organizacija iz Hrvatske, koje su osigurale potporu za 366 projekata putem 11 poziva od njih ukupno 14, a 50% prijava organizacija pripada ženama koje su na vodećim pozicijama.

Događanje je organizirano u suradnji s Hrvatskim audiovizualnim centrom te u sklopu ovogodišnjeg izdanja Pulskog filmskog festivala.

Ako ste propustili uživo praćenje navedenih događanja, možete ih naći na sljedećim poveznicama:

1) Nova Kreativna Europa MEDIA: Pomaknimo naše granice!

2) Hrvatska & MEDIA: prije i poslije

3) Ovako MI to radimo! - 2014. - 2020.// This is how WE do it! 2014 - 2020

Vaš DKE – Ured MEDIA Hrvatske!Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
martina.petrovic@mediadesk.hr