31/01/2020

Osvrt na događanje "MEDIA: prilike i izazovi malih zemalja" koje se održalo 17. siječnja 2020.

DKE – Ured MEDIA Hrvatske organizirao je tematske panel-diskusije pod naslovom MEDIA: prilike i izazovi malih zemalja. Riječ je o prvom u nizu događanja planiranih za 2020. godinu. Rasprave unutar kojih je naglasak stavljen na audiovizualne perspektive zemalja niskog produkcijskog kapaciteta moderirala je Martina Petrović, voditeljica DKE ‒ Ureda MEDIA Hrvatske.

Godina 2020. posljednja je dionica Programa Kreativna Europa 2014. – 2020. i svi se pripremamo za razdoblje novog Programa 2021. – 2027. Europska komisija u isto vrijeme čini sve što je u njezinoj moći kako bi zajedno s Europskim parlamentom usvojila prijedloge obnovljenog Programa, koji se temelji na njegovoj uspješnoj 28-godišnjoj povijesti. Točno je da su prijedlozi ambiciozni te uključuju sadržajne i financijske promjene, što, naravno, dovodi do potrebe za uvećanim proračunom.

Kada govorimo o hrvatskim rezultatima, važno je istaknuti da su u razdoblju od 2014. do 2019. godine hrvatski korisnici iz europskog fonda uspjeli osigurati ukupan iznos od 4,303.205 eura i to u kategorijama poziva koji se odnose na razvoj pojedinačnog projekta, razvoj skupnih projekata, filmskih festivala, automatsku i selektivnu distribuciju, razvoj videoigara, kontinuirano usavršavanje te u okviru poziva za promidžbu europskih audiovizualnih djelaputem interneta (partneri). Za 2019. godinu ukupna osigurana sredstva svih hrvatskih korisnika Potprograma MEDIA iznosila su 805.831 eura. Prema veličini ostvarenih hrvatskih godišnjih sredstava, prošlogodišnji je ukupan iznos na iznadprosječno visokom drugom mjestu!

U odnosu na ukupna odobrena sredstva na temelju svih 14 poziva – 656,573.247 eura, samo 12 % odnosi se na ukupna odobrena sredstva namijenjena projektima koji dolaze iz 25 zemalja niskog produkcijskog kapaciteta. Udio od 56 % pripada zemljama iz kategorije „velikih pet“: Francuskoj, Italiji, Njemačkoj, Španjolskoj i Velikoj Britaniji, dok je preostalih 32 % raspodijeljeno zemljama iz kategorije srednjeg produkcijskog kapaciteta.

U kontekstu prepreka i poteškoća s kojima se susreću prijavitelji iz „malih“ zemalja, odnosno zemalja niskog produkcijskog kapaciteta, u fokusu panel-diskusija bili su izazovi što ih nose pozivi za podnošenje projektnih prijedloga za zemlje kojima su zajednički „mali“ jezik, ograničeni teritorij i nepovoljni produkcijski uvjeti.

U prvoj raspravi sudjelovali su Ognian Zlatev, aktualni voditelj Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, Luís Chaby Vaz, predsjednik Europske udruge ravnatelja filmskih fondova i centara, i Christopher Peter Marcich, ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra. Najviše se razmatrala višestruka važnost kulturne raznolikosti u okviru Potprograma MEDIA i iz perspektive 1) jednakog pristupa potencijalnih prijavitelja svim pozivima Programa (tzv. „level playing field“), 2) transparentnosti rezultata te 3) vidljivosti i prepoznatljivosti europskog filma.

Specifičnosti teritorija, odnosno geografskog položaja, ograničeni izvori financiranja, jezična određenost te prirodna suradnja u smislu koprodukcije sa susjednim i/ili „malim“ zemljama, sve su to čimbenici koji stoje u filmskom predznaku zemalja niskog produkcijskog kapaciteta, a koji se najčešće, umjesto dodatnog bodovanja, zbog nedostatnog razumijevanja poteškoća ne uzimaju dovoljno u obzir i ne vrednuju adekvatno.

Kao pozitivni aspekti unutar ovog segmenta rasprave istaknuti su inzistiranje na transparentnosti prilikom objava rezultata (primjerice u okviru poziva koji se odnosi na selektivnu distribuciju) te što kvalitetnoj vidljivosti europskog filma, u cilju osnaživanja europske kulturne raznolikosti, bogatstvo europskih jezičnih izričaja te poštovanje nacionalnoga unutar šireg europskog kulturnog identiteta kao temeljnih načela europske opstojnosti i europskih kulturnih politika.

U drugoj panel-diskusiji sudionici producentica Ankica Jurić Tilić (Kinorama), producent Damir Terešak (Maxima film) te producentica Tamara Babun (Wolfgang&Dolly) razmatrali su pitanje razvoja pojedinačnog filma te razvoja skupnih projekata. Naime, bez odgovarajuće potpore razvoju projekata i potpore producentima s originalnim i kreativnim sadržajem kvaliteta europskih filmova i TV programa u znatnoj bi mjeri bila upitna.

Iako se na prvi pogled primamljivom čini ideja o ulaganju više financijskih sredstava u pozive koji se odnose na distribuciju, koji ne zahtijevaju dubinsku evaluaciju projekata kao oni koji se tiču njihova razvoja, potrebno je iznova podsjetiti na kauzalnost: svakoj dobroj distribuciji nužno prethodi kvalitetno i dostatno ulaganje u razvoj projekata. Stoga je potrebno uvećati proračun za razvoj projekata te zadržati i dodatno osnažiti potpore namijenjene njihovu pojedinačnom razvoju.

Posljednja, treća, panel-diskusija u svoj je fokus postavila festivale i distribuciju. Njezini sudionici – producentica Animafesta Zagreb Matea Milić, producentica programa Industrija Zagreb Film Festivala Inja Korać te direktor Festivala mediteranskog filma Split i voditelj projekta Kino Mediteran Alen Munitić – složili su se da je potpora namijenjena filmskim festivalima u okviru Potprograma MEDIA uobičajeno uspješna i da predstavlja jednu od važnijih kategorija za zemlje niskog produkcijskog kapaciteta.

Problem leži u činjenici da Potprogram MEDIA za kategoriju filmskih festivala izdvaja tek 3,7 milijuna eura, dok s druge strane za potporu selektivnoj i automatskoj distribuciji te potporu prodajnim zastupnicima (sales agents) izdvaja čak 37,7 milijuna eura.

Promatrajući iz perspektive „male“ zemlje, filmski su festivali mjesta događanja, okupljanja filmofila, ali i svih onih koji sudjeluju u mnogobrojnim popratnim festivalskim aktivnostima. Također, filmski festivali u kontekstu Potprograma MEDIA puno su više od samog prikazivanja europskog filma i znatno pridonose njegovoj boljoj vidljivosti i prepoznatljivosti. Stoga nije slučajnost da ih se često povezuje s pojmom alternativne distribucije.

Ovim putem zahvaljujemo svim sudionicima panel-diskusija, kao i svima ostalima koji su bili dijelom ovog važnog događanja, na plodonosnim raspravama tijekom kojih se isticala snaga europske kulturne raznolikosti, mnogostrukost bogatstva europskih jezičnih izričaja te vrednovanje nacionalnih predznaka unutar šireg konteksta europskog identiteta i opstojnosti, koji vjerno odražavaju temeljna načela europskih kulturnih politika.

Vaš DKE – Ured MEDIA Hrvatske!

-

*naslovna fotografija:

prvi red: Christopher Peter Marcich, Tamara Babun, Alen Munitić, Matea Milić, Damir Terešak

drugi red: Ognian Zlatev, Martina Petrović, Luís Chaby Vaz, Inja Korać, Ankica Jurić Tilić

[fotografkinja: Nina Đurđević]Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
martina.petrovic@mediadesk.hr