31/10/2018

Osvrt na događanje "Kreativna Europa 2021. – 2027. – danas i sutra!"

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA Hrvatske, u suradnji s predstavništvom Europske komisije u Hrvatskoj, organizirao je 24. listopada o. g. događanje "Kreativna Europa 2021. – 2027. – danas i sutra!". Cilj je događanja bio pojasniti novosti što ih donosi budući Potprogram MEDIA u razdoblju od 2021. do 2027. godine, ali ujedno osvrnuti se na pozive za prijavu projekata u idućoj, 2019., godini.

Podsjetimo se, Europska komisija usvojila je prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Programa Kreativna Europa za razdoblje 2021. – 2027. Usvojen je i ukupni proračun za to šestogodišnje razdoblje, koji će iznositi 1,85 milijarda eura, od čega će za Potprogram MEDIA biti izdvojeno 1,081 milijarda eura. Program Kreativna Europa u tom će razdoblju i nadalje ujedinjavati različite potprograme: 1) Potprogram MEDIA – kojim se podupire razvoj europske audiovizualne industrije, 2) Potprogram Kultura – kojim se promoviraju ostali europski kulturni i kreativni sektori te 3) Međusektorski potprogram – koji će omogućiti još bolju sinergiju između audiovizualnog, kulturnog i kreativnog sektora.

Buduća Kreativna Europa u okviru svojih općih ciljeva zagovara osnaživanje kulturne i jezične raznolikosti te kulturne baštine s naglaskom na osnaživanju konkurentnosti europske audiovizualne industrije i ostalih kulturnih i kreativnih sektora. U isto vrijeme provest će se različiti oblici pojednostavnjenja Programa iz administrativno-proceduralne perspektive, što će se očitovati na sljedeće načine:

  • grupiranje prijavitelja/korisnika (primjerice, jedinstvena Europska mreža festivala umjesto pojedinačnih nacionalnih festivalskih prijava!)
  • jednokratni iznosi (tzv. lump sums) te
  • smanjenje broja ugovora o bespovratnim sredstvima (primjerice, selektivna distribucija), ponajprije sa svrhom umanjivanja administrativnih troškova Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA-e). (Potrebno je istaknuti da ova odredba može imati dalekosežne posljedice za hrvatske prijavitelje, kao i prijavitelje iz ostalih zemalja niskog produkcijskog kapaciteta.)

Osvrt na nedavne rezultate prvog roka koji se odnose na potporu za razvoj pojedinačnih projekata ukazuje na potrebu za povratkom automatskih bodova i to za projekte koji dolaze iz „malih“ zemalja, odnosno zemalja niskog produkcijskog kapaciteta. Naime, od ove se godine hrvatski prijavitelji, kao i svi ostali prijavitelji iz „malih“ zemalja, za sredstva Potprograma MEDIA natječu zajedno s prijaviteljima koji dolaze iz zemalja visokog i srednjeg produkcijskog kapaciteta, što ih stavlja u neravnopravan položaj. Predstavnici DKE – ureda MEDIA koji dolaze iz zemalja niskog produkcijskog kapaciteta uspjeli su stoga pravovremenim lobiranjem osigurati svojevrsnu „financijsku zaštitu“ u okviru kriterija poziva namijenjenog razvoju pojedinačnih projekata. U dogovoru s Europskom komisijom i EACEA-om osigurano je da se projekt iz zemlje niskog produkcijskog kapaciteta, ako prikupi minimalan broj bodova za prolazak u daljnju proceduru – njih 75, može zajedno s ostalim projektima iz iste kategorije natjecati za europsku financijsku potporu (u tu je svrhu rezervirano 27 % ukupnih sredstava namijenjenih razvoju pojedinačnih projekata). Međutim, ta ista „financijska zaštita“ nije nažalost dovoljna.

Također, hrvatski se distributeri u okviru poziva za 2019. koji se odnosi na potporu za selektivnu distribuciju neće moći samostalno prijaviti, već će svoju prijavu najprije morati proslijediti prodajnom zastupniku (sales agentu), koji će je u završnom obliku uputiti na Medijin poziv za selektivnu distribuciju.

Istaknuto je ujedno da su europska kulturna raznolikost, bogatstvo europskog jezičnog izričaja te poštovanje nacionalnog unutar šireg europskog kulturnog identiteta temeljna načela europske opstojnosti i europskih kulturnih politika te da se kao takva trebaju poštovati prilikom usvajanja budućeg Programa Kreativna Europa.

Ovim putem zahvaljujemo svima onima koji su sudjelovali na događanju te svojim sugestijama i kritikom pridonijeli konstruktivnosti rasprave.

Ljubazno molimo sve one koji to još uvijek žele učiniti da nam proslijede, u pisanom obliku, svoja dosadašnja iskustva te podijele s nama svoje mišljenje u pogledu prijedloga Uredbe, koja je dostupna na navedenoj poveznici, najkasnije do 15. studenog o. g., putem e-pošte: martina.petrovic@mediadesk.hr.

Više o Uredbi na ovoj poveznici.

Vaš DKE – Ured MEDIA Hrvatske!Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
martina.petrovic@mediadesk.hr