01/08/2014

Osnaživanje europske integracije kulturom − potpora novim načinima prijevoda odabranih TV programa diljem Europe

Cilj je ovoga natječaja podupiranje inovativnih strategija za omogućivanje verzija prijevoda europskih kulturnih programa radi olakšane prekogranične online diseminacije kulturnoga sadržaja. 

Rok za prijavu: 24. rujna 2014. ( do 12 sati)

Dodatne informacije

http://ec.europa.eu/culture/calls/general/2014-eac-s16_en.htm

Cilj je ovoga natječaja podupiranje inovativnih strategija za omogućivanje verzija prijevoda europskih kulturnih programa radi olakšane prekogranične online diseminacije kulturnoga sadržaja.

Očekivani ishod ovoga pilot-projekta podrazumijeva minimalno 600 sati online europskog audiovizualnog sadržaja različitoga predznaka, u nekoliko teritorija, kao i procjenu učinka tog istog sadržaja.

Prijedlozi moraju uključivati nelinearnu audiovizualnu medijsku uslugu ili internetski servis sa značajnim udjelom audiovizualnoga sadržaja.

Prijavitelji moraju biti registrirani u zemljama članicama Potprograma MEDIA; projekte ne mogu predlagati fizičke osobe.Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
martina.petrovic@mediadesk.hr