09/12/2011

Oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost na osnovi ugovora sklopljenih u okviru Programa MEDIA

Ugovori sklopljeni u okviru IPA programa – komponenta I i programa Unije (Program Kultura 2007 – 2013 i Media 2007) oslobođeni su od plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

Temelj poreznoga oslobođenja predstavljaju Okvirni sporazum između Europske komisije i Vlade RH („Narodne novine – Međunarodni ugovori“, br. 8/2002 i 11/2002) te Okvirni sporazum između Vlade RH i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi s financijskom pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi potpore putem Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 10/07).

Za navedene projekte provedba oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost pri isporuci dobara i usluga vrši se prema odredbama članka 102., točka 6., Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN 149/2009).Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
martina.petrovic@mediadesk.hr