04/06/2021

Objavljeni prvi pozivi u sklopu novog Potprograma MEDIA 2021. – 2027.!

DKE – Ured MEDIA Hrvatske najavljuje prve pozive u sklopu novog Potprograma MEDIA 2021. – 2027., i to redom: europski mini razvoj skupnih projekata, europski razvoj skupnih projekata, TV i online sadržaj, europski festivali, mreže europskih kina te filmovi koji putuju!

Dodatne informacije

S ukupnim proračunom od 2,44 milijarde eura i objavom u službenom listu Europske unije 26. svibnja 2021. godine stvoreni su svi pravni preduvjeti za objavu poziva u sklopu Potprograma MEDIA Programa Kreativna Europa 2021. – 2027. 

Ukupno 58% od ukupnog proračuna Potprograma MEDIA bit će usmjereno na:

• poticanje suradnje u cijelom lancu vrijednosti i na razini EU-a kako bi audiovizualna poduzeća i europski sadržaji bili vidljiviji u svijetu

• poticanje talenata, odakle god bili, te širenje sudjelovanja i suradnje među zemljama

• podupiranje korištenja novih tehnologija kako bi se iskoristio sav potencijal digitalne transformacije i

• poticanje „ozelenjavanja“ (greening) tih sektora i uključivanje društvenih ciljeva, kao što su rodna ravnopravnost  te kulturna i jezična raznolikost. 

Potporne aktivnosti Potprograma MEDIA podijeljene su u četiri tematske cjeline:

1. sadržaj: poticanje suradnje i inovativnosti u stvaranju i produkciji visokokvalitetnih djela

2. poslovanje: promicanje poslovnih inovacija, konkurentnosti, prilagodljivosti i talenata kako bi europska industrija ojačala u odnosu na globalne konkurente 

3. publika: povećanje dostupnosti i vidljivosti djela njihovoj potencijalnoj publici putem distribucijskih kanala i inicijativa za razvoj publike 

4. politika: podupiranje foruma za političku raspravu/razmjenu, studija i izvješća te promicanje informativnih aktivnosti.  

Pozivi su podijeljeni u tri klastera, i to redom:

  •  klaster za sadržaj: 

• korazvojni poziv (nekadašnji razvoj pojedinačnih filmova)

• europski mini razvoj skupnih projekata (mini slate) – isključivo će biti posvećen producentskim kućama iz zemalja niskog produkcijskog kapaciteta

• europski razvoj skupnih projekata – u fokusu će biti producentske kuće iz zemalja srednjeg i visokog produkcijskog kapaciteta

• TV i online sadržaj – podrazumijevat će sudjelovanje najmanje dvije televizije, a očekuje se i suradnja s VOD platformama.

  •  klaster za poslovanje:

• osnaživanje europskih vještina i talenata (tzv. usavršavanje)

• sajmovi i umrežavanje

• europska filmska distribucija i EU film sales

• inovativni alati i poslovna rješenja.

  • klaster za publiku:

• mreže europskih kina

• europski filmski festivali

• europska mreža VoD platformi

• filmovi koji putuju

• razvoj publike i filmsko obrazovanje.

Uz medije koji postaju sastavni dio međusektorskog potprograma, svakako je važno imati u vidu i poziv koji se odnosi na kreativno-inovativni laboratorij.

I na kraju još jedna važna napomena za prijavitelje - zemlje niskog produkcijskog kapaciteta se u novom Potprogramu dijele u dvije kategorije:

A - Češka, Estonija, Grčka, Hrvatska, Poljska, Portugal i Rumunjska (7).

B - Bugarska, Cipar, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Slovačka i Slovenija (9).

Zemlje koje još čekaju finalizaciju ugovora s EU te će poslije biti pridružene kategoriji B: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Gruzija, Island, Lihtenštajn, Sjeverna Makedonija, Srbija i Ukrajina. 

Velika Britanija nije više zemlja članica Potprograma MEDIA, dok je Poljska iz kategorije zemalja srednjeg produkcijskog kapaciteta prebačena u kategoriju zemalja niskog produkcijskog kapaciteta. 

Trenutačno je objavljeno šest poziva Potprograma MEDIA (klikom na link imat ćete detaljan uvid u poziv), uz napomenu da će se prijavnice za ispunjavanje objaviti naknadno:

Direktan link na pozive Potprograma MEDIA 2021. – 2027.: MEDIA 2021. – 2027. - pozivi

Također molimo sve prijavitelje, ako već nisu, da se registriraju putem novog portala na vrijeme. Detaljnije o postupku registracije pogledajte ovdje: The Funding & Tenders Portal for Beginners!

Podsjetimo, s 50% većim proračunom u odnosu na prethodni Program (2014. – 2020.) Kreativna Europa ulagat će u aktivnosti kojima se jača kulturna raznolikost te odgovara na potrebe i izazove kulturnih i kreativnih sektora. Novosti u programu pridonijet će oporavku tih sektora pomažući im da postanu digitalniji, zeleniji, otporniji i uključiviji. 

Kreativna Europa ima dva glavna cilja:

• čuvati, razvijati i promicati europsku kulturnu i jezičnu raznolikost i baštinu te

• povećati konkurentnost i gospodarski potencijal kulturnih i kreativnih sektora, posebno audiovizualnog sektora. 

Konkretnije, ciljevi su sljedeći: 

(a) unaprijediti umjetničku i kulturnu suradnju na europskoj razini; poduprijeti stvaranje europskih djela; ojačati gospodarsku, socijalnu i vanjsku dimenziju europskih kulturnih i kreativnih sektora; potaknuti inovacije i mobilnost 

(b) poticati suradnju u području inovacija, održivosti i konkurentnosti

(c) promicati međusektorske inovativne i suradničke aktivnosti te raznoliko, neovisno i pluralističko medijsko okruženje / medijsku pismenost, čime se podržavaju sloboda umjetničkog izražavanja, međukulturni dijalog i socijalna uključivost.

Osim toga, Kreativna Europa podržava nastojanja i dobru praksu koji pridonose ostvarivanju ključnih prioriteta Europske komisije, kao što su zeleni plan, uključivost i rodna ravnopravnost.

Kreativna Europa podijeljena je u tri potprograma: 

• KULTURA, koja obuhvaća sve kulturne i kreativne sektore (osim audiovizualnog i filmskog sektora)

• MEDIA, koji obuhvaća audiovizualni i filmski sektor

• MEĐUSEKTORSKI potprogram, koji olakšava suradnju među kreativnim sektorima i obuhvaća sektor informativnih medija.

Potprogram KULTURA sastoji se od sljedećih aktivnosti: 

• horizontalne aktivnosti koje obuhvaćaju sve kulturne i kreativne sektore: potpora za projekte kulturne suradnje, mreže strukovnih organizacija, platforme za promicanje europskih umjetnika i djela, individualne programe mobilnosti

• sektorska potpora kao dopuna horizontalnim aktivnostima u glazbi, izdavaštvu, kulturnoj baštini i arhitekturi te drugim sektorima i

• posebne aktivnosti za nagrađivanje i promicanje izvrsnosti i kreativnosti, kao što su nagrade za književnost, glazbu, arhitekturu i kulturnu baštinu, Europske prijestolnice kulture i oznaka europske baštine.

Glavne novosti potprograma KULTURA uključuju:

• veći fokus na prekograničnu suradnju, cirkulaciju djela i inovacija u kulturnim i kreativnim sektorima

• lakši pristup sredstvima iz programa Kreativna Europa zahvaljujući višim stopama sufinanciranja

• program mobilnosti po mjeri za umjetnike i djelatnike i

• aktivnosti usmjerene na sektorske potrebe u glazbi, književnosti, arhitekturi, kulturnoj baštini, dizajnu, modi i kulturnom turizmu.

MEĐUSEKTORSKI potprogram obuhvaćat će:

• zajedničke izazove i prilike za kulturne i kreativne sektore i,

• prvi put, aktivnosti za potporu sektoru informativnih medija, u kojima će se promicati medijska pismenost, pluralizam i sloboda medija.

Potporne aktivnosti MEĐUSEKTORSKOG potprograma bit će usmjerene na:

• prekograničnu političku suradnju: promicanje upoznavanja s programom i podupiranje prenosivosti rezultata

• laboratorije kreativnih inovacija: promicanje inovativnih pristupa stvaranju, dostupnosti, distribuciji i promidžbi sadržaja u kulturnim i kreativnim sektorima

• informativne medije: podupiranje medijske pismenosti, kvalitetnog novinarstva, slobode medija i pluralizma.

Detaljnije o svemu: Kreativna Europa 2021. – 2027.

Vaš DKE – Ured MEDIA Hrvatske!Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
martina.petrovic@mediadesk.hr