13/12/2013

Objavljeni natječaji Programa Kreativna Europa

MEDIA desk Hrvatske objavljuje da je Izvršna agencija za audiovizualnu politiku, obrazovanje i kulturu objavila prve natječaje Programa Kreativna Europa.

Potprogram MEDIA i nadalje će financijski podupirati europski film i audiovizualne industrije u području razvoja, distribucije i promidžbe te posebice projekte s europskom dimenzijom kao i one koje naglasak stavljaju na nove tehnologije. Jedna od njegovih zadaća također će biti osiguravanje pomoći europskim filmovima i audiovizualnim djelima u pronalaženju tržišta izvan nacionalnih i europskih granica. Potpora usavršavanju i pristupu tržištu dobit će novu „MUNDUS“ dimenziju u obliku suradnje sa zemljama koje nisu članice potprograma MEDIA.

Tijekom 2014. godine uvest će se i nove vrste financijske potpore u području razvoja publike i filmske pismenosti te međunarodnih koprodukcija u okviru koprodukcijskoga fonda i videoigara. 

Bitniju ulogu u inovacijama kreativnoga sektora imat će i novi financijski instrumentarij.

Objavljeni natječaji:Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
martina.petrovic@mediadesk.hr