03/02/2020

Objavljen novi poziv Međusektorskog potprograma Kreativne Europe - Digitalno povezivanje kultura i audiovizualnih sadržaja 2020.

Međusektorski potprogram Kreativne Europe objavio je novi poziv za potporu digitalnom povezivanju kulture i audiovizualnih sadržaja (EACEA/28/2019), koji je namijenjen projektima na prijelazu između kulturnog i kreativnog sektora (uključujući audiovizualne industrije) s naglaskom na inovativnim tehnologijama.

Unutar Međusektorskog potprograma Kreativne Europe za 2020. godinu Komisija je predložila uspostavljanje kreativno-inovativnih laboratorija (creative innovative labs ). Cilj je podržati pilot-projekte koji istražuju potencijal međusektorske suradnje upravo u kontekstu kreativno-inovativnih laboratorija.

Riječ je, dakle, o projektima kojima se povezuju različiti kulturni i kreativni sektori, uključujući audiovizualni sektor, uz uporabu inovativnih tehnologija, pod kojima se podrazumijeva virtualna stvarnost. Projekti su to kojima se potiče primjena novih, originalnih i osebujnih oblika međusektorske suradnje i alata za lakši pristup, distribuciju, promidžbu i/ili unovčenje kulturnih sadržaja i kreativnosti, kao i kulturne baštine

Fokus projekta trebao bi biti na sljedećim aspektima:

 • rješavanje problema i izazova kulturnih i kreativnih sektora
 • publika i korisničko iskustvo
 • korištenje tehnologije u svojstvu pokretača pri rješavanju ključnih problema, a ne samo kao cilja
 • podupiranje inovacije u pogledu stvaranja, distribucije i promidžbe
 • bavljenje međusektorskom suradnjom.

Rok za podnošenje prijava:

Prijedlozi se moraju podnijeti do 17:00 sati (po lokalnom vremenu u Bruxellesu) 14. svibnja na elektroničkom obrascu za podnošenje prijave (e-obrascu).

Prihvatljivi podnositelji prijava:

Prijedlog mora podnijeti konzorcij koji se sastoji od najmanje triju pravnih subjekata iz triju različitih zemalja sudionica Programa Kreativna Europa, u kojem su zastupljena raznolika stručna znanja iz nekoliko kulturnih i kreativnih sektora, uključujući audiovizualni.

Prijavitelji mogu biti sljedeće institucije:

 • neprofitne organizacije (javne ili privatne)
 • javne uprave (državne, regionalne, lokalne)
 • međunarodne organizacije
 • sveučilišta
 • ostale obrazovne ustanove
 • istraživački centri
 • poslovni subjekti koji ostvaruju dobit.

Fizičke osobe nisu prihvatljive, osim ako imaju status samozaposlene osobe ili jednakovrijedan status (tj. status samostalnog poduzetnika), pri čemu društvo nema pravnu osobnost odvojenu od one fizičke osobe.

Prihvatljive aktivnosti:

Prihvatljivi su projekti koji sadržavaju audiovizualni aspekt i aspekt nove digitalne tehnologije, koji će se provoditi u barem jednom od sljedećih područja: izdavaštvu, muzejima, izvedbama uživo i/ili kulturnoj baštini.

Potpora će se dati projektima:

a) što sadržavaju nove oblike stvaralaštva kojima se povezuju različiti kulturni i kreativni sektori, uključujući audiovizualni sektor, uz primjenu inovativnih tehnologija, podrazumijevajući pritom virtualnu stvarnost

ili

b) kojima se potiče primjena inovativnog međusektorskog pristupa i alata za lakše pristupanje, distribuciju, promidžbu i/ili unovčenje kulturnih sadržaja i kreativnosti, uključujući kulturnu baštinu.

Ukupni raspoloživi proračun iznosi 1,715.000 eura.

Financijski doprinos Unije ne smije premašiti 60 % ukupnih prihvatljivih troškova aktivnosti projekta.

Najmanji je iznos zatraženih bespovratnih sredstava 300.000 eura. Projekti koji zatraže manji iznos neće se smatrati prihvatljivima.

Projekt mora trajati 18 mjeseci. Aktivnosti odobrenog projekta trebale bi se odvijati od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2022.

Cjeloviti javni poziv kao i njegove smjernice dostupni su na službenoj stranici Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu pa ljubazno molimo sve zainteresirane prijavitelje da prouče navedene dokumente.

DKE – Ured MEDIA Hrvatske stoji Vam na raspolaganju za dodatna pitanja!

Vaš DKE - Ured MEDIA Hrvatske!Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
martina.petrovic@mediadesk.hr