17/12/2019

MEDIA: prilike i izazovi malih zemalja

DKE – Ured MEDIA Hrvatske organizira događanje pod naslovom MEDIA: prilike i izazovi malih zemalja. Riječ je o prvom u nizu događanja planiranih za 2020. godinu.

Godina 2020. posljednja je dionica Programa Kreativna Europa 2014. – 2020. i svi se pripremamo za razdoblje novog Programa 2021. – 2027. Europska komisija u isto vrijeme čini sve što je u njezinoj moći kako bi zajedno s Europskim parlamentom usvojila prijedloge obnovljenog Programa, koji se temelji na njegovoj uspješnoj 28-godišnjoj povijesti. Točno je da su prijedlozi ambiciozni te uključuju sadržajne i financijske promjene, što, naravno, dovodi do potrebe za uvećanim proračunom.

Kada govorimo o hrvatskim rezultatima, važno je istaknuti da su u razdoblju od 2014. do 2019. godine hrvatski korisnici iz europskog fonda uspjeli osigurati ukupan iznos od 4,282.012 eura i to u kategorijama poziva koji se odnose na razvoj pojedinačnog projekta, razvoj skupnih projekata, filmskih festivala te na automatsku i selektivnu distribuciju.

U kontekstu prepreka i poteškoća s kojima se susreću prijavitelji iz „malih“ zemalja, odnosno zemalja niskog produkcijskog kapaciteta, progovorit ćemo o izazovima što ih nose pozivi za podnošenje projektnih prijedloga za zemlje kojima su zajednički „mali“ jezik, ograničeni teritorij i nepovoljni produkcijski uvjeti.

Unutar panel-diskusija propitivat ćemo kulturnu raznolikost u okviru Potprograma MEDIA iz perspektive 1) jednakog pristupa potencijalnih prijavitelja svim pozivima Programa (tzv. „level playing field“) 2) transparentnosti rezultata te 3) vidljivosti i prepoznatljivosti europskog filma.

Jednako tako progovorit ćemo o važnosti osnaživanja poziva koji se odnose na razvoj pojedinačnih projekata i festivala koji su vrlo bitni za „male“ zemlje, odnosno za zemlje niskog produkcijskog kapaciteta.

Događanje je planirano za 17. siječnja 2020. s početkom u 12 sati u prostorijama Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj.

Svoje sudjelovanje na događanju potvrdili su predstavnici Europske agencije direktora filmskih fondova i centara, Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, Hrvatskog audiovizualnog centra, Društva hrvatskih filmskih redatelja, Hrvatske udruge producenata te hrvatski korisnici Potprograma MEDIA.

Detaljan program događanja objavit će se naknadno.

Dobro došli!

Vaš DKE – Ured MEDIA Hrvatske!Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
martina.petrovic@mediadesk.hr