20/10/2016

Martina Petrović, voditeljica Deska Kreativne Europe – Ureda MEDIA Hrvatske, predstavlja Potprogram MEDIA na KinoPoisk Film Marketu u Moskvi

Dodatne informacije

Zbog dugogodišnjega uspješnog pozicioniranja Hrvatske u kontekstu odobrenih projekata te profesionalnoga i aktivnoga vođenja DKE ‒ Ureda MEDIA Hrvatske, voditeljica Ureda Martina Petrović pozvana je kako bi Potprogram MEDIA prvi put predstavila ruskim stručnjacima, financijerima te filmskim profesionalcima u okviru KinoPoisk Film Marketa, koji se od 20. do 23. listopada o. g. održava u Moskvi, Rusiji.

Naime, naglasak je na smjernicama (tzv. tips & tricks) koje podrazumijevaju upućivanje u pravi trenutak za pripremu i prijavu vlastitoga filmskog projekta na temelju poziva Potprograma MEDIA, pojašnjenja u pogledu bitnih aspekata ispunjavanja prijavnica kao i isticanje najvažnijih segmenata primjera dobre prakse hrvatskog audiovizualnog sektora. 

Podsjetimo, 2015. godine hrvatski su korisnici osigurali ukupan iznos od 797.430 eura. Radi se o rekordnome i ujedno najvećem iznosu koji su hrvatski korisnici stekli od ulaska Hrvatske u Program MEDIA 2008. godine. Do sada je u 2016. godini i to u kategorijama razvoja pojedinačnih projekata, festivala, kontinuiranoga usavršavanja i selektivne distribucije hrvatskim korisnicima dodijeljen ukupan iznos od 230.600 eura!

Ove je godine u kolovozu Hrvatska bila u fokusu obilježavanja 25 godina postojanja Potprograma MEDIA, što je bila prava prilika za predstavljanje vlastitih audiovizualnih uspješnica. Tijekom KinoPoisk Film Marketa Hrvatsku će tako biti moguće prezentirati kroz prizmu uspješne provedbe Potprograma MEDIA u „maloj“ zemlji, odnosno zemlji niskoga produkcijskog kapaciteta.

Više o samome programu događanja:

https://market.kinopoisk.ru/Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
martina.petrovic@mediadesk.hr