17/12/2021

MAAP: Akcijski plan Europske komisije za medije i audiovizualni sektor!

Akcijski plan Europske komisije za medije i audiovizualni sektor podržat će oporavak i transformaciju medijskog i audiovizualnog sektora.

Akcijski plan Europske komisije za medije i audiovizualni sektor podržat će oporavak i transformaciju medijskog i audiovizualnog sektora.

Akcijski će se plan usredotočiti na tri područja aktivnosti – oporavak, transformacija i osnaživanje. U tu svrhu bit će potrebno deset konkretnih mjera koje će pomoći medijskom i audiovizualnom sektoru u oporavku od krize. Također, plan ima za cilj proširiti pristup financiranju, potaknuti ulaganja koja obuhvaćaju digitalne prijelaze te one posvećene ozelenjivanju (greening). Očekivano pokretanje i provedba navedenih aktivnosti predviđa se krajem 2021. te tijekom 2022. godine, i to redom:

Prva akcija

Cilj interaktivnog alata za mapiranje je olakšati pristup mehanizmima financijske potpore koji se odnose na fondove Europske unije. Sadrži informacije o mogućnostima financiranja za pravne subjekte iz audiovizualnog i medijskog sektora. Također, ima u vidu pomoći  sudionicima koji djeluju na audiovizualnom i medijskom tržištu identificirati najprikladniji izvor potpore EU-a među programima i instrumentima koji su im dostupni te prijaviti se za njih.

Druga akcija

MEDIA INVEST bit će nova platforma za privatna kapitalna ulaganja, a njezin početak rada očekuje se krajem 2021. Cilj je podržati europsku audiovizualnu industriju nakon pandemije.

Treća akcija

NEWS (novosti) je inicijativa za objedinjavanje aktivnosti i potpore medijskom sektoru. To uključuje nedavni međusektorski poziv za partnerstva u novinarstvu te održani Europski forum na temu medija 29. studenoga 2021

U 10 koraka akcije također su uključene mjere za:

Potporu klimatski neutralnom medijskom sektoru
• Poticanje europskih medijskih talenata
• Poticanje novih poslovnih modela
• Osnaživanje građana
• Poticanje europske VR/AR industrijske koalicije
• Olakšavanje šire dostupnosti audiovizualnog sadržaja diljem EU-a
• Osiguranje funkcioniranja europskog medijskog tržišta.

Dodatne informacije nalaze se na ovoj poveznici: MAAP – Akcijski plan za medije i av sektor.

Vaš DKE - Ured MEDIA Hrvatske!Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
[email protected]