19/01/2022

Kreativna Europa: Europska komisija usvojila proračun za 2022. uvećan za gotovo 100 milijuna eura!

Program Kreativna Europa će s proračunom od 385,6 milijuna eura podržati kulturne i kreativne programe u 2022. godini. Usvojeni proračun time je uvećan za približno 100 milijuna eura naspram prethodne, 2021. godine.  

Program Kreativna Europa će s proračunom od 385,6 milijuna eura podržati kulturne i kreativne programe u 2022. godini. Usvojeni proračun time je uvećan za približno 100 milijuna eura naspram prethodne, 2021. godine.  

Europska komisija je 13. siječnja 2022. usvojila program rada Kreativne Europe te su stvoreni svi pravni preduvjeti za objavu poziva u sklopu Potprograma MEDIA Programa Kreativna Europa. Prvi pozivi bit će objavljeni već u veljači 2022. godine.
Donosimo pregled aktivnosti koje će poduprijeti Kreativna Europa u 2022. godini.

Potprograma MEDIA:

- Publika – nova podrška suradnji i mrežama festivala kao dopuna pojedinačnim festivalima koji su podršku koristili u 2021. godini. Program će nastaviti podržavati mreže europskih kina, europske mreže VoD platformi te paneuropske distribucijske strategije;
- Poslovanje - novi poziv „MEDIA 360 stupnjeva” - usmjereno na vodeće industrijske forume koji surađuju s poduzećima u cijelom audiovizualnom lancu vrijednosti – talenti i vještine, tržišta i suradnje, filmski distributeri i agenti te inovativni alati i modeli poslovanja;
- Sadržaj - razvoj inovativnih videoigara i virtualne stvarnosti. Potprogram MEDIA nastavit će podržavati koprodukciju, europski razvoj skupnih projekata (slate) i europski mini razvoj skupnih projekata (mini slate), kao i proizvodnju TV i online sadržaja;
- Politika i komunikacija - regulatornim dijalogom te razmjenom i analizom podataka o trendovima Kreativna Europa namjerava promicati cjelovitu europsku audiovizualnu politiku, oslanjajući se na Europski audiovizualni opservatorij i Europsku skupinu regulatora za audiovizualne medijske usluge. Program planira konzultirati dionike putem Europskog filmskog foruma i doprijeti do publike kroz Nagradu publike Lux;
- Ulaganje - kako bi se dodatno potaknule inovacije, za pomoć perspektivnim novoosnovanim poduzećima Kreativna Europa će spajanjem sredstava MEDIA s fondovima InvestEU jamčiti i privatna ulaganja u audiovizualni sektor.

Međusektorski potrogram:

- Povećanje sredstava za Laboratorij kreativnih inovacija za zajedničke inovacijske projekte koji uključuju više kreativnih sektora te pridonose novom europskom Bauhausu.
- Povećat će se i potpora informativnim medijima dodatnim mjerama za jačanje slobode medija. Novi poziv „Partnerstvo u novinarstvu“ stavlja fokus na suradnju i partnerstvo u cilju jačanja medijske slobode. 

Potprogram Kultura:

- Projekti europske suradnje: pozivi u sklopu ove vodeće akcije bit će pokrenuti u veljači 2022., a usmjereni su na sve kulturne i kreativne sektore za poticanje transnacionalne suradnje, razmjene praksi, zajedničke proizvodnje i inovacija;
- Program obuhvaća i tri nova poziva za glazbeni sektor kroz Music Moves Europe, sektor izvedbenih umjetnosti kroz inicijativu Perform Europe i kulturnu baštinu kroz kvalitetnu podršku za sadržaje s oznakom Europske baštine;
- Knjige i književnost: Kreativna Europa podržat će prevođenje književnih djela i razvoj izdavačkih partnerstava, kao i Europski tjedan knjige, inicijative za poticanje čitanja među mladima;
- Nagrade i inicijative: Kreativna Europa nastavit će podržavati organizaciju četiri godišnje Europske nagrade EU u području književnosti, glazbe, arhitekture i kulturne baštine u obliku bespovratnih sredstava, kao i inicijativu Europske prijestolnice kulture.

Tko se može prijaviti? 

Javna i privatna tijela aktivna u kreativnim sektorima mogu se prijaviti za financiranje uz pomoć deskova Programa Kreativna Europa koji djeluju u svim državama članicama EU-a i trećim zemljama pridruženima programu.

Kako se prijaviti?

Kulturni i kreativni sektori potiču se i na upotrebu nedavno pokrenutog internetskog vodiča CulturEU s informacijama o dostupnim financijskim sredstvima EU-a. Na interaktivnoj internetskoj stranici navedeno je ukupno 75 mogućnosti financiranja iz 21 programa EU-a, od Kreativne Europe i Obzora Europa do strukturnih fondova i InvestEU-a.

Kontekst

Ukupni proračun za program Kreativna Europa u razdoblju od 2021. do 2027. iznosi oko 2,4 milijarde EUR, što je 63% više u usporedbi s razdobljem 2014. – 2020. Povećani proračun odražava predanost Europske unije oporavku sektora i jačanju njegove otpornosti u budućnosti. 

Info dani Izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA)

Podsjećamo da će se uskoro održati info dani Izvršne agencije za obrazovanje i kulturu vezano uz pozive Potprograma MEDIA, a koji nisu objavljeni u 2021. ili su izmijenjeni samo u određenim dijelovima.

Poziv na MEDIA info dane, kao i novi pozivi Potprograma MEDIA bit će objavljeni uskoro.

Detaljnije o svemu: Kreativna Europa 2021. – 2027.

Vaš DKE – Ured MEDIA Hrvatske!Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
[email protected]