13/10/2020

Konferencija Europskog audiovizualnog opservatorija

Europski audiovizualni opservatorij osnovan je 1992. godine u Strasbourgu s ciljem uspostavljanja sustava informacija i transparentnosti u audiovizualnom sektoru. Od samih početaka do danas, Opservatorij pruža presjek informacija o europskoj audiovizualnoj industriji na temelju podataka iz 41 europske zemlje. Osim informiranja, Opservatorij provodi detaljne analize nacionalne i regionalne industrije.

Europski audiovizualni opservatorij osnovan je 1992. godine u Strasbourgu s ciljem uspostavljanja sustava informacija i transparentnosti u audiovizualnom sektoru. Od samih početaka do danas, Opservatorij pruža presjek informacija o europskoj audiovizualnoj industriji na temelju podataka iz 41 europske zemlje. Osim informiranja, Opservatorij provodi detaljne analize nacionalne i regionalne industrije. Područje djelovanja i analiziranja Opservatorija usmjereno je na sve medije, poput kina, televizije, radija, videa na zahtjev (VoD) i druge sektore, osim na tisak.

U sklopu Opservatorija djeluju dva odjela čiji stručnjaci i analitičari obrađuju podatke iz sektora. Odjel za tržišne informacije usmjeren je na izradu statističke i ekonomske analize trendova u europskim sektorima kinematografije, televizije, videa i interneta te daje informacije o sredstvima financiranja tih sektora. Odjel za pravne informacije analizira ključna pravna pitanja povezana s audiovizualnim sektorom te stvara izvještaje o važnim pravnim događanjima i relevantnim slučajevima koji utječu na europsko medijsko zakonodavstvo te ga mijenjaju.

Za potrebe prikupljanja informacija iz 41 zemlje Opservatorij je uspostavio mrežu nacionalnih i nadnacionalnih kontakata koji pružaju informacije koje se kasnije obrađuju. Pružatelji informacija uglavnom su pojedinačni dopisnici ili nacionalne institucije. Upravo zbog metode prikupljanja informacija i načina metodološke obrade Opservatorij pruža relevantne informacije i komparativni pregled audiovizualne industrije u Europi. Opservatorij je preuzeo koordinaciju i prikupljanje informacija za devet mediteranskih zemlja u sklopu europskog projekta Euromed Audiovisual III.

Većina informacija i komparativnih analiza su besplatne te dostupne svim zainteresiranim pojedincima. Opservatorij predstavlja svoj rad svake godine putem brojnih međunarodnih konferencija i radionica na kojima sudjeluju stručnjaci i analitičari. Neka od glavnih događanja u organizaciji Opservatorija su javno događanje u sklopu Međunarodnog filmskog festivala u Cannesu, konferencija u zemlji koja predsjedava Opservatorijem te događanje u Bruxellesu namijenjeno predstavnicima audiovizualne industrije i donositeljima odluka iz Europe, članovima tiska i akademskog miljea.

Ove godine organizira se besplatna dvosatna konferencija pod nazivom Accessing and labelling the nationality of European audiovisual works, koja će se održati 15. listopada 2020. godine s početkom u 10 sati. Glavna tema konferencije bit će kako se određuje nacionalnost televizijskog programa i filma. S obzirom na državljanstvo određenog projekta, može se odrediti i olakšati financiranje projekta ili ostvariti pridruživanje projekta u kvotu televizijskog emitiranja ili emitiranja u sklopu platformi video na zahtjev na području Europe. Načini kategoriziranja projekata te različitosti u pristupu definiranja unutar zemalja članica Europske unije neke su od tema o kojima će se govoriti na konferenciji.

Sudjelovanje na konferenciji je besplatno, a registracija je moguća putem online prijavnice. Konferencija se održava na engleskom jeziku.Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
[email protected]