16/02/2018

Javna rasprava o budućnosti Potprograma MEDIA – Kako Europska unija može pružiti veću podršku audiovizualnomu sektoru nakon 2020.?

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA Hrvatske poziva sve dosadašnje i buduće korisnike Potprograma MEDIA da ispune upitnik i podijele svoje mišljenje vezano uz budućnost Potprograma MEDIA nakon 2020.

Rok za slanje mišljenja jest 8. ožujka 2018., a upitnik za ispunjavanje nalazi se na ovoj poveznici:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-values-and-mobility_en .

Podsjetimo, aspekt vidljivosti i prepoznatljivosti europskoga filma jedno je od gorućih pitanja europske audiovizualne industrije i Potprograma MEDIA.

Potprogram MEDIA osigurao je za 2018. godinu potporu u iznosu od otprilike 112 milijuna eura koji će biti raspodijeljen na 14 različitih poziva za podnošenje projektnih prijedloga.

Iako je Potprogram MEDIA izdvojio otprilike 42 milijuna eura za distribuciju europskoga filma u razdoblju od 2014. do 2020. godine putem poziva koji se odnose na automatsku, selektivnu, online distribuciju te sustav potpore namijenjene prodajnim zastupnicima (tzv. sales agentima), ipak su pojedini europski filmovi vidljiviji, prepoznatljiviji od drugih.

Također, hrvatski su korisnici, a slična je situacija i s korisnicima iz ostalih „malih“ zemalja, najuspješniji u dobivanju sredstava unutar poziva koji se odnose na filmske festivale, razvoj pojedinačnih projekata, automatsku i selektivnu distribuciju, razvoj publike i kontinuirano usavršavanje. Naime, iz hrvatske perspektive od 14 poziva samo ih je 6 aktivnih! Razlog tomu nije korisnička nezainteresiranost, već otegotne okolnosti u ispunjavanju uvjeta 8 smjernica poziva Potprograma MEDIA.

Specifičnosti teritorija, odnosno geografskoga položaja, ograničeni izvori financiranja, jezična ograničenost te prirodna suradnja“ u smislu koprodukcije sa susjednim i/ili „malim“ zemljama ‒ sve su to čimbenici koji stoje u filmskome predznaku zemalja niskoga produkcijskog kapaciteta, a koji se najčešće, umjesto dodatnoga bodovanja, zbog nedostatnoga razumijevanja poteškoća ne uzimaju dovoljno u obzir i ne vrednuju adekvatno.

Argumenti su to što govore u prilog mišljenju da su potrebne izmjene poziva Potprograma MEDIA kao i različiti mehanizmi olakšavanja pristupa njima iz perspektive „malih“ zemalja. Nužno je ujedno poboljšati načine osnaživanja vidljivosti“ zemalja niskoga produkcijskog kapaciteta u okviru projekata koji dolaze iz „velikih pet“. Ponajprije je to potrebno zato što rezultati i praksa ukazuju da znatan nerazmjer između odobrenih sredstava za projekte iz „malih“ zemalja i „velikih pet“ pridonosi ugrožavanju europske kulturne raznolikosti, bogatstva europskoga jezičnog izričaja te poštovanja nacionalnoga unutar širega europskog kulturnog identiteta kao temeljnih načela europske opstojnosti i europskih kulturnih politika.

Zahvaljujemo Vam na sudjelovanju u raspravi!

Vaš DKE – Ured MEDIA Hrvatske!Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
martina.petrovic@mediadesk.hr