24/03/2017

Javna rasprava o budućnosti Potprograma MEDIA

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA Hrvatske poziva sve dosadašnje i buduće korisnike Potprograma MEDIA da ispune upitnik i podijele svoje mišljenje u pogledu dosadašnje prakse ispunjavanja prijavnica poziva Potprograma MEDIA za predlaganje audiovizualnih projekata.

Rok za slanje mišljenja jest 16. travnja 2017., a upitnik za ispunjavanje nalazi se na ovoj poveznici:

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/consultations/creative-europe-2017-consultation_en.

Podsjetimo, hrvatski su korisnici, a slična je situacija i s korisnicima iz ostalih „malih“ zemalja, najuspješniji u dobivanju sredstava unutar poziva koji se odnose na filmske festivale, razvoj pojedinačnih projekata, automatsku i selektivnu distribuciju, razvoj publike i kontinuirano usavršavanje. Naime, iz hrvatske perspektive od 14 poziva samo ih je 6 aktivnih! Razlog tomu nije korisnička nezainteresiranost, već otegotne okolnosti u ispunjavanju uvjeta 8 smjernica poziva Potprograma MEDIA.

Specifičnosti teritorija, odnosno geografskoga položaja, ograničeni izvori financiranja, jezična ograničenost te „prirodna suradnja“ u smislu koprodukcije sa susjednim i/ili „malim“ zemljama, sve su to čimbenici koji stoje u filmskome predznaku zemalja niskoga produkcijskog kapaciteta, a koji se najčešće, umjesto dodatnoga bodovanja, zbog nedostatnoga razumijevanja poteškoća ne uzimaju dovoljno u obzir i ne vrednuju adekvatno.

Argumenti su to što govore u prilog mišljenju da su potrebne izmjene poziva Potprograma MEDIA kao i različiti mehanizmi olakšavanja pristupa njima iz perspektive „malih“ zemalja. Također je nužno poboljšati načine osnaživanja „vidljivosti“ zemalja niskoga produkcijskog kapaciteta u okviru projekata koji dolaze iz „velikih pet“. Ponajprije je to potrebno zato što rezultati i praksa ukazuju da znatan nerazmjer između odobrenih sredstava za projekte iz „malih“ zemalja i „velikih pet“ pridonosi ugrožavanju europske kulturne raznolikosti, bogatstva europskoga jezičnog izričaja te poštovanja nacionalnoga unutar širega europskog kulturnog identiteta kao temeljnih načela europske opstojnosti i europskih kulturnih politika.

Hvala puno na sudjelovanju!

Vaš DKE – Ured MEDIA Hrvatske!Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
martina.petrovic@mediadesk.hr