26/01/2010

Jamstveni fond za medijsku produkciju – 2010/S 1-000123 – Obavijest o Pozivu za iskaz interesa

Cilj je ovoga jamstvenog fonda za medijsku produkciju poduprijeti i olakšati europskim audiovizualnim tvrtkama pristup bankovnim kreditima.

Komisija je 2. siječnja 2010. godine objavila Poziv za iskaz interesa (2010/S 1-000123) sa svrhom uspostave mehanizma za davanje jamstava za zajmove u okviru Programa MEDIA 2007. Cilj je ovoga jamstvenog fonda za medijsku produkciju poduprijeti i olakšati europskim audiovizualnim tvrtkama pristup bankovnim kreditima.

Fond će svake godine dobivati sredstva za davanje jamstava za bankovne kredite odobrene europskim producentskim tvrtkama. Uspostava i upravljanje ovim fondom bit će delegirani europskoj financijskoj organizaciji s neizravnom centraliziranom upravom. Na temelju ovoga Poziva izvršit će se odabir organizacije kojoj će biti povjeren zadatak provedbe projekta fonda u ime Europske komisije.

Fond, koji bi trebalo pokrenuti tijekom drugoga tromjesečja 2010., raspolagat će sredstvima u ukupnom iznosu od 8 milijuna eura tijekom četverogodišnjega razdoblja. Dijelit će financijski rizik vezan uz zajmove koje će banke odobriti europskim neovisnim producentima audiovizualnih djela davanjem jamstava za pokriće određenoga postotka gubitka u slučaju nemogućnosti producenta da vrati zajam. Na taj će se način poticati lokalne banke na odobravanje kredita filmskim producentima.

Kandidati koji se mogu prijaviti

Sukladno Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europske unije, prijaviti se mogu samo nacionalna ili međunarodna tijela iz javnoga sektora i tijela koja su subjekti privatnoga prava, a pružaju javne usluge te daju odgovarajuća financijska jamstva. Uvjet je i registracija tvrtke kandidata na području koje pokriva Program MEDIA.

Nadalje, moraju dokazati tehničku sposobnost za provedbu ovih zadataka, što prihvatljivima čini samo financijske institucije koje su uredno registrirane sukladno propisima koji se primjenjuju u njihovoj matičnoj zemlji.

Ostali financijski subjekti poput privatnih banaka, investicijskih fondova ili fondova rizičnoga kapitala mogu se prijaviti u konzorciju s nekom europskom financijskom institucijom koja će djelovati kao glavni partner te u skladu s kriterijima koji se odnose na pružanje javnih usluga.

Rok slanja zahtjeva za dokumentaciju i obrasce za prijavu je 31. ožujka 2010.

Prijave se mogu predati Europskoj komisiji do 15. travnja 2010.

Kontekst

Javnim konzultacijama koje je Europska komisija provela pripremajući se za Program MEDIA 2007 utvrđena su područja u kojima su potrebne promjene. Među ostalima, utvrđene su konkretne potrebe za ciljanim djelovanjem u području digitalizacije te mjere putem kojih bi se olakšao pristup kreditima za male i srednje tvrtke. Shodno tome, u Odluci br. 1718/2006/EK, kojom se pokreće Program MEDIA 2007, i financijski posrednici navode se kao mogući korisnici.

Financijska je kriza producentima audiovizualnih sadržaja, pripadnicima sektora koji je oduvijek patio od strukturne krhkosti te nedostatne kapitalizacije, dodatno otežala dobivanje bankovnih kredita. Razlog su tomu prvenstveno specifičnosti audiovizualnoga sektora – iz perspektive financijera radi se o visokorizičnom poslovanju, kojim se uglavnom bave mikrotvrtke s malom materijalnom imovinom. Stoga je sektor filmske produkcije posebno pogođen kreditnom krizom.

Kako bi se bolje upoznala s tržišnim uvjetima, Europska je komisija 2009. godine provela studiju o ulozi banaka u financiranju filmova. Zaključak je studije da se banke od izbijanja krize doista teže odlučuju na igranje aktivne uloge u ovome sektoru te da bi jedan od načina poticanja banaka na odobravanje kredita producentima audiovizualnih djela bio mehanizam za davanje jamstava. Takav mehanizam trebao bi dovesti do povezivanja, odnosno tješnje suradnje banaka te malih i srednjih tvrtki u audiovizualnome sektoru.

KONTAKT

Europska komisija, Opća uprava za informacijsko društvo i medije, Jedinica A2 za Program MEDIA i medijsku pismenost

gđa Aviva SilverKreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
martina.petrovic@mediadesk.hr