10/03/2020

Hubert Bals Fund+Europe: Potpora manjinskim koprodukcijama

HBF+Europe: Minority Co-production Support program je potpore s ciljem poticanja europskih producenata na sudjelovanje u manjinskim koprodukcijama visokokvalitetnih filmova iz Afrike, Azije, Južne Amerike i Bliskog istoka.

HBF+Europe: Minority Co-production Support program je potpore manjinskim koprodukcijama u organizaciji fonda Hubert Bals te u okviru Međunarodnog filmskog festivala u Rotterdamu. Program je namijenjen međunarodnim koprodukcijama u kojima sudjeluju barem jedan europski i jedan izvaneuropski producent. Cilj je programa poticanje europskih producenata na sudjelovanje u manjinskim koprodukcijama visokokvalitetnih filmova iz Afrike, Azije, Južne Amerike i Bliskog istoka.

Posebna se pozornost pridaje debitantskim autorima, ali projekt je otvoren i za one autore koji imaju više iskustva. Sredstva su namijenjena međunarodnim koprodukcijama u koje je uključen barem jedan europski i jedan neeuropski producent. Zahtjev za sudjelovanje mora podnijeti europski producent te se 25 % dodijeljenih sredstava mora potrošiti u Europi. Ova je potpora osmišljena s posebnim ciljem omogućivanja poticaja europskim producentima iz zemalja s niskim produkcijskim kapacitetom.

Prihvatljivi projekti:

  • dugometražni film s potencijalom kinodistribucije u trajanju od najmanje 60 minuta;
  • producent mora biti državljanin zemlje iz Afrike, Azije, Bliskog istoka i Južne Amerike;
  • snimanje filma mora se odvijati u jednoj od prethodno navedenih zemalja;
  • projekt mora biti gotov unutar 27 mjeseci od prijave, ali produkcijski proces ne smije započeti dok se ne saznaju rezultati ovog natječaja.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • projekte mora prijaviti europska tvrtka koja je članica Potprograma MEDIA te je u većinskom vlasništvu državljana zemalja članica Potprograma MEDIA;
  • potrebna su najmanje dva koproducenta po projektu: jedan mora biti iz zemlje članice Potprograma MEDIA, a drugi s popisa odobrenih zemalja projekta HBF+* koje nisu ni članice Potprograma MEDIA ni članice programa Eurimages.

Potpuni popis potrebne dokumentacije i kriterija koji će se primjenjivati pri ocjenjivanju projekata možete pronaći u privitku.

Odabrat će se pet projekata, a najviši je iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu 53.000 eura.

Rok za prijavu je 1. travnja 2020.

*Afrika, Azija, Bliski istok i Južna Amerika

Vaš DKE – Ured MEDIA Hrvatske!Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
martina.petrovic@mediadesk.hr