01/09/2019

Europska komisija objavila program rada Programa Kreativna Europa za 2020.

Europska komisija objavila je program rada Programa Kreativna Europa za sljedeću godinu.

U okviru programa rada Programa Kreativna Europa ujedinjeni su potprogrami Kultura i MEDIA te međusektorski potprogram.

Važno je istaknuti ključne prioritete za 2020., ujedno posljednju godinu usvojenog Programa Kreativna Europa za razdoblje 2014. – 2020.:

 • nastavak očuvanja kulturne raznolikosti i osnaživanje konkurentnosti europskih kulturnih i kreativnih sektora;
 • u fokusu je Programa potpora ispunjenju ciljeva nove europske agende za kulturu, jedinstvenog digitalnog tržišta te strategije #Digital4Culture;
 • nastavak provođenja rezultata srednjoročne evaluacije kao i usvajanje mišljenja svih sudionika Programa u pogledu izazova kulturnih i kreativnih sektora;
 • kontinuirano praćenje administrativnog provođenja poziva uzimajući u obzir ekonomičnost i dobro financijsko upravljanje.

Kada govorimo o Potprogramu MEDIA, važno je istaknuti da će pozivi biti podijeljeni u tri područja, s obzirom na glavne izazove s kojima se susreće audiovizualna industrija:

 • osnaživanje talenata te potpora visokokvalitetnom i inovativnom sadržaju;
 • nastavak potpore kontinuiranom usavršavanju filmskih profesionalaca, uključujući radionice mentoriranja, s naglaskom na sudjelovanju žena u audiovizualnoj industriji;
 • nastavak potpore razvoju filmskih projekata (pojedinačnih i skupnih) odvijat će se dosadašnjim tijekom, uzimajući u obzir smanjivanje administrativnih troškova u pogledu provođenja poziva za navedene kategorije;
 • nastavak potpore televizijskom prikazivanju te nastavak dijaloga sa sudionicima u okviru navedene potpore radi što boljeg redefiniranja potreba budućeg Programa;
 • nastavak potpore distribuciji i međunarodnim koprodukcijama osiguravajući zasluženi broj gledatelja i publike;
 • nastavak potpore selektivnoj distribuciji filmova, u čijem je fokusu ona paneuropska, s jasnije predstavljenim bodovnim kriterijima;
 • nastavak potpore automatskoj distribuciji u okviru koje je uveden minimalni iznos investiranja u promidžbu, sve s ciljem osiguravanja provedbenih promidžbenih aktivnosti prilikom prvog prikazivanja filma;
 • nastavak potpore promidžbi europskih djela putem interneta, uključujući novu aktivnost kojom se promovira prekogranična suradnja između postojećih europskih platforma VOD-a;
 • nastavak i dodatno osnaživanje potpore online direktoriju europskih filmova;
 • nastavak potpore mreži kina, uključujući promidžbene aktivnosti poput Noći europske kinematografije;
 • nastavak potpore filmskom obrazovanju imat će u fokusu projekte kojima se osnažuje prekogranična suradnja;
 • nastavak potpore filmskim festivalima, uključujući novu aktivnost putem koje se potiče intenzivnija prekogranična suradnja i umrežavanje;
 • nastavak potpore pristupu tržištu u sklopu koje će štandovi MEDIA i nadalje nuditi filmskim profesionalcima mogućnost akreditiranja i sudjelovanja na ključnim filmskim sajmovima.

Putem različitih provedbenih aktivnosti koje proizlaze iz akcijskog plana također će se nastojati voditi računa o što ravnopravnijem sudjelovanju žena u audiovizualnoj industriji te će se težiti osnaživanju njihove suradnje sa sudionicima Programa kao i s međunarodnim tijelima vezanima uz njega.

Sveobuhvatna studija na temu jednakog pristupa potencijalnih prijavitelja svim pozivima Programa – tzv. „level playing field“ – poslužit će svakako prilikom provedbe ravnoteže sudjelovanja filmskih profesionalaca iz svih zemalja članica Potprograma MEDIA.

Europska komisija intenzivno će angažirati predstavnike država članica Europske unije prilikom pripreme revidiranih prijedloga koji se odnose na usvajanje Potprograma MEDIA nakon 2020. godine.

Više o samom programu rada Programa Kreativna Europa 2020. možete pronaći na ovoj poveznici: 

Program rada - Kreativna Europa - 2020.

Vaš DKE – Ured MEDIA Hrvatske!Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
martina.petrovic@mediadesk.hr