12/06/2020

Europska komisija objavila je poziv „Kina kao inovativni centri za lokalne zajednice“!

Europska komisija objavila je drugi po redu poziv namijenjen pokretanju inovativnih kulturnih središta vezanih uz film i kinematografiju, s posebnim naglaskom na područjima koja su infrastrukturno deficitarna u pogledu razvoja kinoprikazivačkog i kulturnog sadržaja te koja su snažno pogođena krizom uzrokovanom pandemijom virusa COVID-19. Sredstva predodređena za ovaj poziv iznose ukupno 1,5 milijuna eura.

Europska komisija objavila je drugi po redu poziv namijenjen pokretanju inovativnih kulturnih središta vezanih uz film i kinematografiju, s posebnim naglaskom na područjima koja su infrastrukturno deficitarna u pogledu razvoja kinoprikazivačkog i kulturnog sadržaja te koja su snažno pogođena krizom uzrokovanom pandemijom virusa COVID-19. Sredstva predodređena za ovaj poziv iznose ukupno 1,5 milijuna eura.

Lokalna kina okupljaju zajednice, unaprjeđuju lokalni kulturni život i imaju važnu ulogu u kontekstu društvene uključenosti. Ona pružaju mogućnost obrazovanja i potiču razvoj lokalnog gospodarstva, što ujedno podrazumijeva dugoročni rast urbanog razvoja. Njihov kulturni, socijalni i ekonomski utjecaj trebao bi se prenamijeniti nakon poremećaja uzrokovanog pandemijom virusa COVID-19 i posljedičnom krizom. Zahtijevat će se, naime, novi interakcijski instrumenti i inventivni poslovni modeli kako za kinoprikazivače tako i za lokalnu zajednicu vezanu uz kina.

Jedan je od ciljeva ovog poziva svakako privlačenje publike u kulturna središta ponudom najboljih europskih audiovizualnih i kulturnih sadržaja poput koncerata, opera, TV serija kao i dugometražnih i kratkih igranih, animiranih i dokumentarnih filmova, filmske baštine te inovativnih sadržaja poput VR-a.

Prioriteti poziva:

Radi se o tzv. pozivu „pripremnih aktivnosti“ (preparatory actions) kojima će se testirati nova iskustva i doživljaji odlaska u kino, sve iz perspektive potreba lokalne publike.

Pozivom će biti istaknuti sljedeći aspekti:

  1. ispitivanje novih načina razmišljanja o doživljaju kina i stvaranje inovativnih kulturnih centara imajući u vidu krizu uzrokovanu pandemijom virusa COVID-19;
  2. razvoj publike i izgradnja zajednica putem interaktivnih iskustava između kina i VOD-platforma.

Svrha je poziva koji se odnose na „pripremne aktivnosti“ predstavljanje i testiranje novih inicijativa u trogodišnjem razdoblju. Poziv „Kina kao inovativni centri za lokalne zajednice“ ove se godine objavljuje drugi put.

Najviša financijska potpora Europske komisije može iznositi do 70 % ukupnih prihvatljivih troškova aktivnosti.

Rok za podnošenje prijava: 21. kolovoza 2020.

Više informacija:

Preparatory Action "Cinemas as Innovation Hubs for Local Communities" 2020.

Na temelju izvanrednih rezultata iz 2019. godine DKE – Ured MEDIA Hrvatske i ove je godine odlučio organizirati webinar s fokusom na karakteristikama i odredbama ovogodišnjeg poziva uključujući povezivanje organizacija na razini čitave Europe.

Vaš DKE – Ured MEDIA Hrvatske!Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
martina.petrovic@mediadesk.hr