05/07/2019

Europska komisija objavila je poziv „Kina – inovativni centri za lokalne zajednice“!

Europska komisija objavila je poziv namijenjen pokretanju inovativnih kulturnih središta vezanih uz film i kinematografiju, s posebnim naglaskom na područjima koja su infrastrukturno deficitarna u pogledu razvoja kinoprikazivačkog i kulturnog sadržaja. Sredstva predodređena za ovaj poziv iznose ukupno dva milijuna eura.

Uzimajući u obzir značenje kina za lokalne zajednice, zadaća je ovog poziva testirati nove načine potpore stvaranju inovativnih kulturnih središta te istovremeno poticati kina na inovativan pristup i dodatno osnaživanje njihove važne uloge u razvoju lokalne zajednice. U fokusu je poziva pružanje potpore za aktivnosti vezane uz razvoj publike, a kina će se ujedno poticati na omogućivanje pristupa ne samo audiovizualnom sadržaju već i svim ostalim kulturnim sadržajima i uslugama, kao i edukativnim i/ili zabavnim aktivnostima usmjerenima na mlađu publiku.

Prioriteti poziva: 

Radi se o tzv. pozivu „pripremnih aktivnosti“ (preparatory actions) kojima će se testirati nova iskustva i doživljaji odlaska u kino, imajući u vidu potrebe lokalne publike. Pozivom će biti istaknuti sljedeći aspekti:

  1. testiranje novih načina razmišljanja o doživljaju kina i stvaranje inovativnih kulturnih centara
  2. razvoj publike i izgradnja zajednica putem interaktivnih iskustava
  3. potpora za kinematografsku opremu i digitalizaciju.

Svrha je poziva koji se odnose na „pripremne aktivnosti“ predstavljanje i testiranje novih inicijativa u trogodišnjem razdoblju. Radi se o prvom pozivu u okviru kategorije „Kina – inovativni centri za lokalne zajednice“. Maksimalno sufinanciranje Europske komisije može iznositi do 80 % ukupnih prihvatljivih troškova aktivnosti.

Rok za podnošenje prijava: 25. rujna 2019.!

Više informacija:

Call for proposals: Preparatory Action "Cinemas as Innovation Hubs for Local Communities"

Vaš DKE – Ured MEDIA Hrvatske!Kreativna_europa_media Havc Ministarstvo_kulture Euroimages Efp Obs Europa_cinemas


Potprogram MEDIA

Potprogram MEDIA Europske unije, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

DESK KREATIVNE EUROPE – URED MEDIA HRVATSKE

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA, koji djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra, radi na promidžbi i širenju informacija o Potprogramu Europske unije MEDIA, što je namijenjen razvoju i unapređenju europske audiovizualne industrije.

DKE – Ured MEDIA blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) te pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u Potprogramu MEDIA i njegovim aktivnostima kao što su stručno usavršavanje, razvoj projekata, razvoj publike, distribucija, festivali i pristup tržištima.

Kontakt

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA
Martina Petrović, voditeljica

tel. +385 1 465 5434
faks +385 1 465 5442
martina.petrovic@mediadesk.hr